Mitologizmy w poezji religijnej polskiego oświecenia

Název: Mitologizmy w poezji religijnej polskiego oświecenia
Variantní název:
  • Mythological idioms in the religious poetry of the Polish enlightenment
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 4, s. 17-27
Rozsah
17-27
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Celem artykułu jest przestawienie mitologizmów obecnych w polskiej poezji religijnej epoki oświecenia. Analizując konteksty użycia tych form przez poetów, autorka zwraca uwagę na to, że dominującą funkcją mitologizmów w tekstach jest funkcja estetyczna. W oświeceniu podkreślano, że nie należy wiązać treści mitologicznej z tekstami wskazującymi na religię chrześcijańską. Poeci starali się dostosować do tych wymogów, nie rezygnując jednak w swej twórczości z obrazowania mitologicznego. Przykładowo pojawiają się obrazy świętej Maryi, która ma "kształt bogini", czy duszy "ustrzelonej strzałą miłości" przez Jezusa. Obrazy te nie wprowadzają jednak dysharmonii na płaszczyźnie treści.
The purpose of this article is the presentation of mythological idioms used in Polish religious poetry of the Enlightenment. Analyzing the context of use of these forms by poets, the author draws attention to the fact that the dominant feature of these type of idioms in the texts is the aesthetic function. In the Enlightenment it was emphasized that we should not combine the content of mythological texts with the Christian religion. Poets tried to adapt to these requirements, but they did not resign to use mythological examples. There are images of Saint Mary, who is "the shape of the goddess" or the soul "shot with an arrow of love" by Jesus. However these images do not introduce disharmony in the content.