Русский феномен и проблема чехословацкой/чешской русистики

Název: Русский феномен и проблема чехословацкой/чешской русистики
Transliterovaný název
Russkij fenomen i problema čechoslovackoj/češskoj rusistiki
Variantní název:
  • The Russian phenomenon and the problem of Czechoslovak/Czech Russian studies
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2016, roč. 9, č. 2, s. 45-56
Rozsah
45-56
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The author of the present article analyses the Russian phenomenon / phenomenon of Russia, the Czech view of Russia and Russian literature, the Czech Russian studies, its past and present, its problems and perspectives. He also demonstrates various orientations of departments of Russian studies and the dispersion of discoursive groups as well as the position of Russian studies in the Czech environment due to history and political situation.
Note
Предлагаемая работа возникла в Университете им. Масарика в рамках проекта "Конфликт поколений и его отражение в славянских литературах, языках и культурах" № МUNI/A/0959/2015, осуществленного с помощью ресурсов цельной поддержки специфических исследований в высшем образовании, предоставляемых Министерством образования Чешской Республики в 2016-ом году.
Reference
[1] BUDAGOVA, L. N. (red.) (2011): Slavjanskij mir v glazach Rossii. Dinamika vosprijatija i otraženija v chudožestvennom tvorčestve, okumentalʼnoj i naučnoj literature. Moskva.

[2] JAKEMENKO, B. G. (2000–2003): Byt i tradicija Moskvy XII–XIX vekov. I–II. Moskva.

[3] POSPÍŠIL, I. (1998a): Existence, struktura, rozpětí a transcendence staroruské literatury (Poznámky k některým metodologickým problémům). Slavica Litteraria X, 1, s. 27–37.

[4] POSPÍŠIL, I. (1998b): Spálená křídla. Malý průvodce po české recepci ruské prózy 70. a 80. let 20. století. Brno.

[5] POSPÍŠIL, I. (1999): Akademická krize a situace literární vědy na přelomu epoch. Slovak Review VIII, 1999, č. 1, s. 1–11.

[6] POSPÍŠIL, I. (2001a): Existuje moravská literárněvědná rusistika a ukrajinistika? In: MALÍŘ, J., VLČEK, R. (eds): Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. Brno, s. 153–172.

[7] POSPÍŠIL, I. a kol. (2001b): Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha.

[8] POSPÍŠIL, I. (2012): Rusko, Slované a žhavé body dějin. Novaja rusistika V, 2012, č. 2, s. 68–71.

[9] POSPÍŠIL, I. (2014): Znovuvytváření ruského fenoménu na počátku 21. století: návraty a nová "nasvěcování". Novaja rusistika VII, 2014, č. 1, s. 181–187.

[10] POSPÍŠIL, I. (2015a): Autoritativní obrazy Ruska jako vzorek českého prostoru a času. Novaja rusistika VIII, 2015, č. 1, s. 48–61.

[11] POSPÍŠIL, I. (ed.) (2015b): Situace mezinárodní slavistiky: kdo je vinen a co dělat. Antologie příspěvků, materiálů a dokumentů. Brno.

[12] VACHOUŠKOVÁ, A (ed.) et al (1998): Česká literární věda — slavistika: v období Pražského jara 1967–1969: bibliografie. Praha.

[13] UZENEVA, Je. S. (red.) (2012): Slavjanskij mir v tret'jem tysjačeletii. Obraz Rosii v slavjanskich stranach. Moskva.

[14] VOLOKITINA, T. V. (red.) (2010): 1968 god. Pražskaja vesna. Istoričeskaja retrospektiva. Moskva.

[15] ZYZYKIN, M. (2004): Carskaja vlast' v Rossii. Moskva.