"...aby se na hudbu dneška nepohlíželo z uzounkého obzoru pouhého dneška..." : hravý příspěvek k potenciálním koncepcím periodizace dějin hudby a odkazu Vladimíra Helferta

Název: "...aby se na hudbu dneška nepohlíželo z uzounkého obzoru pouhého dneška..." : hravý příspěvek k potenciálním koncepcím periodizace dějin hudby a odkazu Vladimíra Helferta
Variantní název:
  • "...not to see music of today from narrow perspective of mere today..." : playful article about possible conceptions of periodization of the history of music and Vladimír Helfert's legacy
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2016, roč. 51, č. 2, s. 115-125
Rozsah
115-125
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The main aim of this paper is to develop a discussion of the concept of music history. How to create musical history? The study of Vladimír Helfert Periodisace dějin hudby. Příspěvek k logice hudebního vývoje (1938) is interpreted and questioned in the form of associative analysis. It is confronted with current and contemporary approaches. An integral text output is also a reflection of Helfert's own methodological legacy in music history works.
Reference
[1] FUKAČ, Jiří. Periodizace dějin hudby. In Slovník české hudební kultury. (ed. FUKAČ, Jiří – MACEK, Petr – VYSLOUŽIL, Jiří). Praha – Brno: Editio Supraphon, 1997, s. 689.

[2] GIDE, André. Návrat ze SSSR a Poopravení "Návratu ze SSSR", překlad Zuzana Tomanová. Praha: Bourdon, 2015.

[3] HELFERT, Vladimír. Periodisace dějin hudby. Příspěvek k otázce logiky hudebního vývoje. In HELFERT, Vladimír a redakční kruh. Musikologie, Praha – Brno: Edice Melantrich – Pazdírek, 1938, roč. 1, s. 7–26.

[4] HELFERT, Vladimír. Periodizace dějin hudby. Příspěvek k otázce logiky hudebního vývoje. In Vladimír Helfert. Vybrané studie I (red. HRABAL, František). O hudební tvořivosti. Praha: Editio Supraphon, 1970.

[5] HRABAL, František. Pohled na Vladimíra Helferta. In HRABAL, František. (ed. VOJTĚCH, Ivan). V kontextu tvorby. Praha: Arbor vitae, 2006, s. 202–220.

[6] LÉBL, Vladimír. Pražská Skupina nové hudby. Kronika a dokumenty. Konfrontace. Měsíčník pro soudobou hudbu. Praha: Svaz českých skladatelů, 1969, roč. 1, č. 1, s. 25–40.

[7] LIPOVETSKY, Gilles. Hypermoderní doba Od požitku k úzkosti. Praha: Prostor, 2014.

[8] LOEWENSTEIN, Bedřich. Víra v pokrok. Dějiny jedné evropské ideje. Praha: Oikoymenh, 2009.

[9] MASARYK, Tomáš Garrique. Česká otázka. Praha: Družstvo Pokrok, 1908.

[10] MATĚJČEK, Antonín. Umění 19. století. Praha: F. Topič, 1915.

[11] MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Překlad Petra Hanáková a Kateřina Svatoňová, Praha: Academia, 2012.

[12] MORETTI, Franco. Grafy, mapy, stromy Abstraktní modely literární historie. Praha: Karolinum, 2014.

[13] POPPER, Karl Raimond. Logika vědeckého zkoumání. Praha: Oikoymenh, 2007.

[14] RACEK, Jan. Inventář hudebnin tovačovského zámku z konce 17. století. In HELFERT, Vladimír a redakční kruh. Musikologie. Praha – Brno: Edice Melantrich, 1938, roč. 1, s. 45–68.

[15] SCRUTON, Roger. Hudobná estetika. Překlad Ivan Koska a Peter Zagar. Bratislava: Hudobné centrum, 2009.

[16] SOMMER, Vítězslav. Angažované dějepisectví Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950–1970). Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011.

[17] STŘÍTECKÝ, Jaroslav – HANZAL, Jozef. Předmluva. In NEJEDLÝ, Zdeněk. Umění staré a nové. Praha: Editio Supraphon, 1978.

[18] VATTIMO, Gianni. Transparentní společnost. Praha: Rubato, 2013.