Slavica litteraria 2016, roč. 19, č. 2

Obrázek
Rok
2016
Rok vydání
2016
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Poznámka
  • Slavistika v současném světě
Ústav FF MU
Obor
Page Title
9-10 Slovanský svět a slavistika v převratné době: několik úvodních reflexí Pospíšil, Ivo | pdficon
Slovanská filologie a areálová slavistika I. (Metodologický stav a oborové perspektivy) – Slavonic Philology and Area Studies I. (The Methodological Condition and Prospects of the Field)
Page Title
13-32 Slovanský svět existuje: rozpad, negace, revival aneb hledání slovanské identity Pospíšil, Ivo | pdficon
33-41 Развој славистике у 21. веку – изазови и перспективе Suvajdžić, Boško | pdficon
43-48 Литературоведческaя славистикa и "культурологический перевopoт" или Чтo произошло? Bunjak, Petr | pdficon
49-56 Славяне как объект научных исследований и университетской дидактики Suchanek, Lucjan | pdficon
57-77 Mnohohlasí v současné teorii literatury ve středoevropském prostoru : (poznámky k tématu na příkladu jednoho individuálního příběhu) Pavera, Libor | pdficon
79-90 Историографический акцент русской литературы Červyns'ka, Ol'ha V'jačeslavìvna | pdficon
91-98 Новый мировой порядок и современная славистика Fedosov, Oleg | pdficon
99-119 Инoй взгляд на историю словенского литературнoгo языка Jesenšek, Marko | pdficon
121-133 Bádání o českých menšinách na Balkáně – staronové téma české slavistiky Štěpánek, Václav | pdficon
Slovanská filologie a areálová slavistika II. (Projekty, instituce a periodika v minulém i současném slavistickém výzkumu) – Slavonic Philology and Area Studies II. (The past and present of contemporary Slavonic research: projects, institutions and periodicals
Page Title
137-143 К изданиям "чехословацкого" Якобсона : (о судьбах текстов "чешской" и "американской" публикаций Мудрость древних чехов) Hermann, Tomáš; Zelenka, Miloš | pdficon
145-153 Славянская филология в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевскогo Rylov, Stanislav Aleksandrovič | pdficon
155-166 Historická slavistika na stránkách sta ročníků Slovanského přehledu : tradice – současnost – perspektivy Vlček, Radomír | pdficon
167-172 Serbski kulturny leksikon – nowa pomocka w slawistiskim slědźenju Šěn, Franc | pdficon
173-182 Osudy slavistiky na Univerzitě "L'Orientale" v Neapoli (1989–2015) Maiello, Giuseppe | pdficon
183-188 K významu akademického časopisu Československá rusistika v dějinách české rusistiky Bubeníková, Miluša | pdficon
189-196 Zapojení doktorských studentů do výzkumných projektů : (zkušenosti se specifickým výzkumem) Šaur, Josef | pdficon
197-204 Tradice oboru nás zavazují i inspirují : (historie a současnost didaktiky ruského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze) Hříbková, Radka; Žofková, Hana | pdficon
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
Page Title
205-206 Literárna história jubiluje s Evou Fordinálovou Žemberová, Viera | pdficon
207-213 Odešla významná osobnost českého národního života Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
215-216 Podnětná kniha ze Slovenska Pospíšil, Ivo | pdficon
217-218 Jakobson's outstanding of his contribution to the history Czechoslovak cultural studies and research Paliga, Sorin | pdficon
219-220 Histoire de Hongrie dans les relations historiques et culturelles Boisserie, Etienne | pdficon
221-222 Ad vocem: Štefan Krčméry Pokorný, Milan | pdficon
223-225 Chvála klasické komparatistiky a jejích přesahů Pospíšil, Ivo | pdficon
226-231 Tri sondy z minulosti do prítomnosti Žemberová, Viera | pdficon
232-235 Dvakrát o Karlu Čapkovi Mikulášek, Alexej | pdficon
Zprávy a glosy – Reports and glosses
Page Title
236-237 Minulost a budoucnost česko-slovenské komparatistiky Zelenka, Miloš | pdficon
238-239 Blaže Koneski u nás Dorovská, Dagmar | pdficon