1

Title: Theatralia
Rok: 2017
Ročník: 20
Číslo: 1
Název čísla
Divadlo jako organizace a instituce
Rok vydání
2017
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 7–8
Mikulová, Iva; Vodička, Libor
PDF
Yorick
Title Document
O nový divadelní řád : poznámky k diskusi o divadelním zákonu v českém tisku 1945–1948 | 9–20
Vodička, Libor
PDF
Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře | 21–36
Štěpaníková, Markéta
PDF
Aplikace práva duševního vlastnictví v rámci divadelního provozu aneb Autorský zákon je teprve začátek | 37–51
Hájková, Martina
PDF
Specifické aspekty řízení kariér v podmínkách uměleckého souboru baletu | 52–71
Binková, Kristýna
PDF
Spektrum
Title Document
Do postele s Kressidou | 73–87
Stehlíková, Eva
PDF
Realismus hudebního divadla Waltera Felsensteina – pravda, nebo mýtus? | 88–121
Havlíčková Kysová, Šárka; Spurná, Helena
PDF
Host
Title Document
V centru experimentálního divadla : rozhovor s Petrou Vodičkovou | 123–129
Vodička, Libor; Vodičková, Petra
PDF
Norské divadlo dnes : rozhovor s Wenche Larsenovou | 130–135
Stehlíková, Karolína; Larsen, Wenche
PDF
O zakladateli psychodramatu Jakobu Levy Morenovi : rozhovor s Brigitte Marschall | 136–138
Kubart, Tomáš; Marschall, Brigitte
PDF
Od spontánního divadla k psychodramatu Jakoba Levy Morena : cesta z Vídně do Beacon Hill a zase zpátky | 139–148
Marschall, Brigitte
PDF
Orientace
Title Document
Hledání rovnováhy: dvakrát ke kulturní politice | 149–152
Zálešaková, Tereza
PDF
Smlouvy v divadelní praxi | 153–154
Lollok, Marek
PDF
Dramaturgie her Karla Čapka podle Jany Cindlerové | 155–158
Drábek, Pavel
PDF
Příběhy obyčejných šílenství | 159–161
Mikulová, Iva
PDF
Dílo talentovaného Pana S. | 162–164
Merenus, Aleš
PDF
Divadlo je krajšie ako vojna | 165–168
Pavlišová, Jitka
PDF
Inspirace v kognitivní filmologii: audiovizuální metafora jako analytický nástroj | 169–174
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Depeše
Title Document
Ze vzpomínek na české ochotnické divadlo ve Vídni | 175–178
Pinkasová, Pavla
PDF
Nuda veritas | 179–181
Kubart, Tomáš
PDF
MY jsme příčinou | 182–183
Kašparová, Barbora
PDF
Subjektivní versus objektivní: Konference o kritice | 184–187
Mikulová, Iva
PDF
Kolokvium Česká a slovenská vzájemnost v profesionálním divadle po roce 1993 | 188–189
Lollok, Marek
PDF
...time for play...time played out..., ...time played out...time for play... : comments on Jaroslav Malina's 2016 exhibits in Jindřichův Hradec and Brno | 190–193
Brandesky, Joseph E.
PDF
Archiv
Title Document
Český mecenáš | 195–198
Vodička, Libor
PDF