Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře

Název: Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře
Variantní název:
  • Public Cultural Institution Act
Zdrojový dokument: Theatralia. 2017, roč. 20, č. 1, s. 21-36
Rozsah
21-36
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se zabývá navrhovaným zákonem o veřejnoprávní instituci v kultuře. Autorka v textu shrnuje teoretická východiska vytvoření návrhu zákona a rozebírá jeho obsah v té podobě, v jaké byl navržen Senátem a ve které k němu zaujala stanovisko vláda. Dává návrh do kontextu současné kulturní politiky, stávající právní úpravy i dosavadní zkušenosti s fungováním příspěvkových organizací. Cílem tohoto příspěvku je seznámit odbornou divadelní veřejnost s obsahem navrhovaného právního předpisu i jeho politickým a právním pozadím, analyzovat jeho silné a slabé stránky a částečně i předvídat jeho další vývoj v legislativním procesu.
The study deals with the newly-proposed Czech law concerning the operation of public cultural institutions. The author summarizes the ideological background of the bill and analyses its content based on the version proposed by the Senate and discussed by the Government, contextualizing it in terms of current cultural state policy, the effective law, and her own experience with management of the state-fund institutions. The aim of the study is to make theatre scholars and professionals familiar with the proposed bill and its political and legal background, to analyse its pros and cons, and also to anticipate its future way through the legal processes to a certain extent.