Čím je báseň velká

Název: Čím je báseň velká
Variantní název:
  • What makes a poem great
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 49-54
Rozsah
49-54
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper outlines the development of Kožmír's interpretative method, from his early works such as Umění stylu (The Art of Style, 1967) or Styl Vančurovy prózy (Style in Vančura's prose, 1968), up until his later studies, namely Modely interpretace (Models of interpretation, 2001) and Existencionalita (The Existential Situation, 2003). The key elements of his approach towards both fiction and non-fiction are analyzed: his style, the "blow-up" method, his treatment of both details and the literary work as a whole, the aphoristic nature and existential dimension of interpretation.
Reference
[1] KOŽMÍN, Zdeněk, 1967. Umění stylu (Praha: Československý spisovatel)

[2] KOŽMÍN, Zdeněk, 1968. Styl Vančurovy prózy (Brno: Universita J. E. Purkyně)

[3] KOŽMÍN, Zdeněk, 1986. Interpretace básní (SPN: Praha)

[4] KOŽMÍN, Zdeněk, 1989. Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků (Brno: Blok)

[5] KOŽMÍN, Zdeněk, 1990. Umění básně (Brno: K 22a)

[6] KOŽMÍN, Zdeněk, 1994. Skácel (Brno: Jota)

[7] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995a. "Vyvolavač: příběh sestupu na dno", in Jiří Trávníček (ed.), Pět na jednoho (Jinočany: H&H), s. 31–32

[8] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995b. Struktury (Brno: Rovnost)

[9] KOŽMÍN, Zdeněk, 1998a. Smysl dekonstrukce. Derridovské průřezy (Brno: Masarykova univerzita)

[10] KOŽMÍN, Zdeněk, 1998b. Obtisky (Brno: Host)

[11] KOŽMÍN, Zdeněk, 2001. Modely interpretace. Patočkovské průhledy (Brno: Masarykova univerzita)

[12] KOŽMÍN, Zdeněk, 2002. "Propast propasti: Geneze lidského času (K výstavbě Holanovy poezie)", in Jan Matonoha (ed.), Život je jinde... (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR)

[13] KOŽMÍN, Zdeněk, 2003. Existencionalita. Malé eseje k Holanově sbírce "Předposlední" (Brno: Masarykova univerzita)

[14] KOŽMÍNOVI, Zdeněk a Drahomíra, 2007. Zvětšeniny z Komenského (Brno: Host)