Sborník z brněnské rusistické konference (2015)

Název: Sborník z brněnské rusistické konference (2015)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 2, s. 66-69
Rozsah
66-69
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4). Brno: Česká asociace slavistů, 2015. 180 stran. ISBN 978-80-906183-0-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.