Sborník z brněnské rusistické konference (2015)

Title: Sborník z brněnské rusistické konference (2015)
Source document: Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 2, pp. 66-69
Extent
66-69
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4). Brno: Česká asociace slavistů, 2015. 180 stran. ISBN 978-80-906183-0-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.