Návrat Leopolda Silbersteina

Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2017, roč. 65, č. 1, s. 134-141
Rozsah
134-141
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] Altwegg, Jürg (ed.). 1988. Die Heidegger-Kontroverse. Frankfurt am Main: Athenäum.

[2] Bernátek, Martin. 2014. The Prague Linguistic Circle and the Prager Presse: A Remark on the Science in Interwar Czechoslovakia. Theatralia 17, č. 2, s. 175–187.

[3] Bernátek, Martin. 2016. Projekty spolupráce, formy propagace: Pražský lingvistický kroužek a německojazyčný tisk v meziválečném Československu. Theatralia 19, č. 1, Supplementum, s. 7–34. | DOI 10.5817/TY2016-S-1

[4] Ehlers, Klaas-Hinrich. 2015. Leopold Silberstein – ein deutsch-jüdischer Intellektueller aus Berlin als Kulturbotschafter der Tschechoslowakischen Republik. brücken, Germanistisches Jahrbuch TSCHECHIEN – SLOWAKEI 23, s. 321–327.

[5] Günther, Kurt. 1964. Slavische Rundschau, Bd. 1–12. Gesamtinhaltsverzeichnis. Berlin: Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin.

[6] Herrmann, Jenny. 2012. Jennys Leben. Ed. K. Herrmann. [Norderstedt] BoD – Books on Demand.

[7] Herrmann, Konrad. 2014a. Leopold Silberstein. Ein Berliner Slawist. Berlin: Hentrich & Hentrich.

[8] Herrmann, Konrad. 2014b. Kämpfende Vernunft. Leopold Silbersteins Vortragsreise 1936. Norderstedt: BoD – Books on Demand.

[9] Herrmann, Konrad. 2015. Leopold Silberstein. Slawist und Philosoph. Berlin: be.bra wissenschaft verlag.

[10] Kośny, Witold. 2014. [Recenze Herrmana 2014a a 2014b.] Zeitschrift für Slawistik 59, s. 282–284.

[11] Němec, Jiří. 2007. Eduard Winter v německém dějepisectví v protektorátu. Biografická studie o kariéře, přizpůsobení a politické podřízenosti historiografie. Brno. Disertační práce. FF MU [cit. 10.3.2017] Dostupná z http://is.muni.cz/th/54861/

[12] Patočka, Jan. 1937. [Recenze Silbersteina 1937b]. Česká mysl 33, 115.

[13] Petrbok, Václav. 2016. [Úvodní poznámka.] Echos, Fórum pro germanobohemistiku. [27. 5. 2016]. Dostupné z http://www.ipsl.cz/echa-echos

[14] Schaller, Helmut Wilhelm. 2002. Der Nationalsozialismus und die slawische Welt. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet.

[15] Schmidinger, Martina. 2013. Ferdinand Liewehr (1896–1985). Professor für Slawische Sprachwissenschaft an den Universitäten Prag, Wien und Greifswald. Wien. Magisterská práce. Vídeňská univerzita. [cit. 10.3.2017] Dostupná z adresy http://othes.univie.ac.at/28093/1/2013-04-22_0705010.pdf

[16] Silberstein, Leopold. 1936a. Česká terminologie filosofická. Slovo a slovesnost 2, s. 83–98.

[17] Silberstein, Leopold. 1936b. Vývoj rasových theorií. Praha: Orbis.

[18] Silberstein, Leopold. 1937a. Výstavba národnostní kultury SSSR. Praha: Orbis.

[19] Silberstein, Leopold. 1937b. Kämpfende Vernunft. Das Beispiel von Masaryk und Beneš. Prag: [Boris Jakowenko].

[20] Skalička, Vladimír. 2004. Souborné dílo. I. Ed. F. Čermák et al. Praha: Karolinum.

[21] Šor, Tat'jana. 2009. Žertva Cholokosta professor-slavist Leopol'd Zil'berštejn (1900–1941). In: Problemy evrejskoj istorii. II. Materialy naučnych konferencij Centra "Sèfèr" po iudaike. Ed. V. Močalova et al. Moskva: Knižniki, s. 150–166.

[22] Vykypěl, Bohumil. 2010. Der Indogermanist Trubetzkoy. In: Indoevropská fonologie a morfologie. Sborník z Brněnského indoevropeistického kolokvia 21. 10. 2009. Ed. L. Dočkalová. Brno: Masarykova univerzita, s. 147–160.

[23] Vykypěl, Bohumil. 2016. Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte. München: LINCOM.