Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence

Obrázek
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2016
Rozsah
221 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 456
ISBN
978-80-210-8458-2
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6386118
Anotace
  • Monografie shrnuje hlavní výstupy výzkumu podporovaného agenturou GAČR s názvem Chování zdraví podporující a chování zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence. Integruje pět studií rozdělených do jednotlivých kapitol, které řeší problematiku vztahů komponent chování souvisejícího se zdravím s vybranými osobnostními charakteristikami, konstrukty optimismu a pesimismu, nadějí, ontogenezí a neuropsychologickými jevy. Prezentované poznatky a vyvozené závěry přispívají nejen k hlubšímu teoretickému pochopení sledovaných vztahů, ale také k praktické podpoře seberegulačních mechanismů čtenářů vedoucích k péči o jejich vlastní zdraví. Publikace je určena odborné veřejnosti, tematicky oslovuje především odborníky a studenty v oblasti psychologie, zdravotnictví, pedagogiky a dalších sociálních věd, kterým je blízká problematika lidského zdraví.
  • The monograph summarizes the main outputs of the research called Health-promoting and Health-threatening Behaviour: Determinants, Models, and Consequences, supported by the Czech Science Foundation. It integrates five studies divided into individual chapters on the issue of health-related behavior and its relation to personality, constructs of optimism and pessimism, hope, ontogeny and neuropsychological phenomena. The presented conclusions contribute not only to a deeper theoretical understanding of the examined relations, but also to practical support of readers’ self-regulation mechanisms, which, consequently, help them take better care of their own health. The publication is intended for the professional public, thematically addresses primarily professionals and students in psychology, health, education and other social sciences, which deal with issues closely related to human health problems.
Poznámka
  • Monografie vznikla jako výstup výzkumu realizovaného s podporou agentury GAČR, projekt číslo GA13-19808S "Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence".
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
1 | Úvod | pdf icon Dosedlová, Jaroslava
Page Chapter number Title
13-34 2 | Nadějné vyhlídky: optimismus a jeho vztah k naději | pdf icon Dosedlová, Jaroslava; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena
Page Chapter number Title
35-62 3 | Zdraví a chování se zdravím související | pdf icon Burešová, Iva; Klimusová, Helena; Havigerová, Jana Marie; Slezáčková, Alena; Pučelíková, Alena
Page Chapter number Title
63-89 4 | Model chování souvisejícího se zdravím – analýza latentní faktorové struktury | pdf icon Havigerová, Jana Marie
Page Chapter number Title
90-118 5 | Duševní a tělesné zdraví ve vztahu ke zdraví podporujícímu chování a sociální opoře | pdf icon Slezáčková, Alena; Pučelíková, Alena
Page Chapter number Title
119-136 6 | Vztah věku, genderu a dispozičního optimismu k chování souvisejícímu se zdravím | pdf icon Burešová, Iva; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena
Page Chapter number Title
137-182 7 | Neuropsychologické markery chování zdraví podporujícího a neuropsychologické markery chování zdraví ohrožujícího | pdf icon Vašina, Lubomír
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
183-186 8 | Závěr | pdf icon Dosedlová, Jaroslava; Burešová, Iva
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
187-215 9 | Literatura | pdf icon
Page Chapter number Title
216-217 10 | Health-related behaviour: determinants, models and consequences : summary | pdf icon Dosedlová, Jaroslava
hidden-section Věcný rejstřík
Page Chapter number Title
218-221 11 | Věcný rejstřík | pdf icon