Kuchařské knihy a konstituování pojetí národní kuchyně u Slovinců

Název: Kuchařské knihy a konstituování pojetí národní kuchyně u Slovinců
Variantní název:
  • The role of cookbooks in the shaping of Slovene national cuisine
Autor: Kozár, Aleš
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2016, roč. 8, č. 1, s. [19]-28
Rozsah
[19]-28
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The aim of this study is to evaluate wider relations of social and cultural development in Slovenia of the 19th century by examining a number of Slovenian cookbooks from that period. The author follows the ways of forming the genre's national variety, as well as its language, functional, literary, cultural, and social characteristics. The development of the genre seems to go through changes in connection with the development of politics of education and the beginnings of women's movement. A closer look at the genre of cookbooks confirmed its considerable significance in the development and maturing of contemporary Slovenian culture and society in general. The study also points out the stratification of the genre according to different types of target readers who initially came only from the bourgeoisie circles, but later from lower social classes as well.
Na materiálu slovinských kuchařských knih 19. století se pokoušíme nahlížet širší souvislosti tamního společenského a kulturního vývoje v této době. Všímáme si způsobů hledání národní podoby žánru a jeho jazykových, funkčních, literárně kulturních i společenských charakteristik. Vývoj žánru prochází rovněž proměnami v souvislosti s vývojem politiky vzdělávání či vznikem ženského hnutí. Detailnější pohled na žánr kuchařských knih potvrdil jeho neopomenutelný význam při vývoji a vyzrávání dobové slovinské kultury a společnosti vůbec. Poukazujeme na stratifikaci žánru podle směrování na různé typy čtenáře, nejprve měšťanského, později také pro nižší sociální vrstvy.