Na pomezí Balkánu : Budžak v etnokulturní perspektivě

Název: Na pomezí Balkánu : Budžak v etnokulturní perspektivě
Variantní název:
  • On the border of the Balkans : Budzak in an ethno-cultural perspective
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2016, roč. 8, č. 1, s. [43]-54
Rozsah
[43]-54
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study is focused on the issue of ethnic and cultural diversity in the southern part of the Odessa region in Ukraine. The author argues that the region in question (Budzak), so far rather neglected in ethnographic studies, represents a special transition zone that has still kept a specific combination of cultural features typical for at least three supra-territorial domains of the European continent: the Balkans, Central Europe, and the Euro-Asian region. The present study is based on a two fold view: the synchronous view concentrates on the current relevance of the region's ethnic and cultural diversity, and the diachronic view studies the significance of research on the region's population for the development of modern European ethnology.
Studie je věnovaná problematice etnokulturní diverzity jižní části Oděské oblasti Ukrajiny. Autor argumentuje, že v případě tematizovaného regionu (Budžak) se jedná o zvláštní přechodovou zónu, která dodnes vykazuje specifickou kombinaci kulturních znaků, charakteristických pro minimálně tři supraareálové celky evropského kontinentu: balkánský, středoevropský a euroázijský. Fokus, zaměřený na tento odbornou literaturou opomíjený etnografický region na pomezí Balkánu, sleduje dvojí perspektivu. Synchronní pohled je orientován na aktuální relevanci etnokulturní rozmanitosti této oblasti, diachronní na význam studia zde žijících populací pro rozvoj moderní evropské etnologie.
Note
Stať vznikla díky podpoře Grantové agentury ČR a byla napsána v rámci řešení grantového projektu GA15-03269S s názvem Changes of everyday life: Continuity and discontinuity in the Post-Soviet cities.