"Upoutávají mě albánská města – svědkové dávných dob." : rozhovor s Hanou Tomkovou