Druhé ohlédnutí ke Kantovi

Název: Druhé ohlédnutí ke Kantovi
Variantní název:
  • Looking back at Kant once more
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 93-97
Rozsah
93-97
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The author of the article deals with Kant's aesthetics, especially with his "Analytic of the Sublime" from The Critique of Judgment, thus making a connection with his previous "Looking back at Kant", originally published in 1969. Kant's analytic of the sublime is contextualized through the philosophical thinking of Jean-François Lyotard, Paul Ricoeur and Jan Patočka.
Reference
[1] KANT, Immanuel, 1975. Kritika soudnosti, přel. V. Špalek (Praha: Odeon)

[2] JANKOVIČ, Milan, 1969. "Ohlédnutí ke Kantovi", Orientace 4, č. 1, s. 72–78

[3] JANKOVIČ, Milan, 2005. Cesty za smyslem literárního díla (Praha: Karolinum)

[4] LYOTARD, Jean-François, 1993. O postmodernismu, přel. J. Pechar (Praha: Filosofický ústav AV ČR)

[5] RICOEUR, Paul, 1975. La métaphore vive (Paris: Editions du Seuil)

[6] RICOEUR, Paul, 1986. Die lebendige Metapher; übersetzt von R. Rochlitz (München: W. Fink Verlag)

[7] PATOČKA, Jan, 1990. Negativní platonismus (Praha: Československý spisovatel)