Druhé ohlédnutí ke Kantovi

Variantní název
Looking back at Kant once more
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 93-97
Rozsah
93-97
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
The author of the article deals with Kant's aesthetics, especially with his "Analytic of the Sublime" from The Critique of Judgment, thus making a connection with his previous "Looking back at Kant", originally published in 1969. Kant's analytic of the sublime is contextualized through the philosophical thinking of Jean-François Lyotard, Paul Ricoeur and Jan Patočka.
Document
Reference:
[1] KANT, Immanuel, 1975. Kritika soudnosti, přel. V. Špalek (Praha: Odeon)

[2] JANKOVIČ, Milan, 1969. "Ohlédnutí ke Kantovi", Orientace 4, č. 1, s. 72–78

[3] JANKOVIČ, Milan, 2005. Cesty za smyslem literárního díla (Praha: Karolinum)

[4] LYOTARD, Jean-François, 1993. O postmodernismu, přel. J. Pechar (Praha: Filosofický ústav AV ČR)

[5] RICOEUR, Paul, 1975. La métaphore vive (Paris: Editions du Seuil)

[6] RICOEUR, Paul, 1986. Die lebendige Metapher; übersetzt von R. Rochlitz (München: W. Fink Verlag)

[7] PATOČKA, Jan, 1990. Negativní platonismus (Praha: Československý spisovatel)