Hledání ekvivalence nejen ve slovanském jazykovém areálu

Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 3, s. 53-56
Rozsah
53-56
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
GUZI, Ľ. (ed). Hľadanie ekvivalentností VII. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého grantového seminára rusistov, konaného dňa 4.–5. septembra 2014 na Inštitúte rusistiky FF PU v Prešove = Sbornik dokladov, pročitannych na meždunarodnom seminare, sostojavšejsia 4–5 senťabria 2014 g. na Institute rusistiki (IRU) FF PU v Prešove. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015. 302 s. Acta facultatis philosophicae universitatis Prešoviensis, Jazykový sborník 52. ISBN 978-80-555-1347-8.
Document