Špačková, Stanislava

Varianty jmen:

Špačková, Stanislava (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 21 z celkového počtu 21.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Bibliografie. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 179–190.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Bionyma. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 107–148.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Chrématonyma. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 85–106.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Equivalence of proper nouns in Russian and Czech: proper nouns in translation : summary. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 175–178.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Faktory ovlivňující převod vlastního jména (VJ): typ a funkce VJ, žánr textu, původ VJ. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 20–27.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Geonyma. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 149–167.

Článek
Špačková, Stanislava. Hledání ekvivalence nejen ve slovanském jazykovém areálu. Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 3, s. 53–56.

Článek
Špačková, Stanislava. K aktualizaci pravidel praktické transkripce z češtiny do ruštiny. Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 4, s. 53–60.

Článek
Špačková, Stanislava. Literatura a jazyk v objetí politiky i politika v objetí jazyka a literatury. Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 1, s. 73–76.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Mezitextové operace a překladové transformace. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 28–30.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Obsah. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 5–10.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Onymické transformace. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 31–84.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Předmluva. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 11–14.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Přílohy (transkripční a transliterační pravidla). In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 191–205.

Článek
Špačková, Stanislava. The impact of political changes on the use of Latin script in Russian texts. Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 2, s. 47–58.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Úvod. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 15–16.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Vymezení základních pojmů a problematických aspektů. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 17–19.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Závěr. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 168–169.

Článek
Špačková, Stanislava. Проблематичные аспекты чешско-русской транскрипции собственных имен. Новая русистика. 2015, roč. 8, č. 2, s. 53–63.

Kapitola
Špačková, Stanislava. Русско-чешская эквивалентность проприальной лексики: имена собственные в переводе : резюме. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, s. 170–174.