Opera Slavica , roč. 27, č. 4

Obrázek
Název čísla
Jazykovědný sešit
Rok vydání
2017
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
5-17 Slovesný vid a slovesná konverze Paliga, Sorin | pdficon
19-32 Сопоставительная славянская синтактология — научное достояние брненской славистики Rylov, Stanislav Aleksandrovič | pdficon
33-40 Proměny nesklonných přejatých substantiv v současné ruštině Nedomová, Zdeňka | pdficon
41-52 Концепция русского глагольного предложения : чешские акценты Nowożenowa, Zoja | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
53-60 K aktualizaci pravidel praktické transkripce z češtiny do ruštiny Špačková, Stanislava | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
61-64 Mezinárodní bulharistická konference Szeged 2017 Krejčová, Elena | pdficon
Recenze
Page Title
65-68 Рецензия на монографию М. Ю. Михайловой Семантика невыразимого и средства ее передачи в русском языке Izmest'jeva, Irina Aleksejevna | pdficon
68-73 Жлоб во времени и пространстве Kalita, Inna | pdficon
73-76 "Šedé" spektrum frazeologie Trösterová, Zdeňka | pdficon
77-79 O cestě filologie – Quo vadis, philologia? Borisov, Borislav | pdficon
79-83 Пособие по исторической грамматике русского языка Brandner, Aleš | pdficon
83-87 Olomoucká kolektivní monografie o lingvistickém synkretismu Nosková, Kateřina | pdficon
88-90 Moc veřejného projevu Chadžieva, Elena; Bajčeva, Venera | pdficon