2

Title: Museologica Brunensia
Rok: 2017
Ročník: 6
Číslo: 2
Rok vydání
2017
ISSN
1805-4722 (print)
2464-5362 (online)
Obor
hidden section Úvodní slovo
Title Document
Úvodní slovo | 4
Jagošová, Lucie; Kirsch, Otakar
PDF
Studie – Articles
Title Document
Against the "art of forgetting": memory - museum - history | 5–14
Raffler, Marlies
PDF
Gegen Die "Kunst Des Vergessens": Gedächtnis – Museum – Geschichte | 15–25
Raffler, Marlies
PDF
The Museum's mission in contemporary social and cultural realities | 26–35
Mastenitsa, Elena; Shlyakhtina, Lyudmila
PDF
How does the circulation of works of art and exhibitions fuel acculturation? | 36–45
Kinoshita, Harumi
PDF
Museums in the Slovak Republic (1939–1945) – origins, visions and reality | 46–55
Palárik, Miroslav
PDF
Videostudie v muzejněpedagogickém výzkumu: případová studie | 56–67
Kolaříková, Veronika
PDF
Principy společensky přínosného muzea na příkladu Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře | 68–79
Pinnoy, Věra
PDF
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
Title Document
Výuka muzeologie na veřejných vysokých školách v ČR (rozsah a charakter výuky) | 80–85
Šebek, František
PDF
Volunteer in a New Zealand museum | 86–89
Uhlířová, Jana; Zmeková, Lenka
PDF
Medailon – Medallion
Title Document
George Hein master teacher | 90–91
Alexander, Mary
PDF
Recenze literatury – Book review
Title Document
Antropologie exotických sbírkových předmětů (2016) | 92–93
Tomšů, Zdeněk
PDF
Muzejní kritika – Museum review
Title Document
Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat | 94–95
Trčálková, Magdaléna
PDF
Zprávy – News
Title Document
Seminář současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR | 96–97
Lužová, Michaela
PDF
Title Document
Pravidla pro přispěvatele | 98–99
PDF