Museologica Brunensia 2017, vol. 6, iss. 2

Image
Year
2017
Publication year
2017
ISSN
1805-4722 (print)
2464-5362 (online)
Topic
hidden section Úvodní slovo
Page Title
4 Úvodní slovo Jagošová, Lucie; Kirsch, Otakar | pdficon
Studie – Articles
Page Title
5-14 Against the "art of forgetting": memory - museum - history Raffler, Marlies | pdficon
15-25 Gegen Die "Kunst Des Vergessens": Gedächtnis – Museum – Geschichte Raffler, Marlies | pdficon
26-35 The Museum's mission in contemporary social and cultural realities Mastenitsa, Elena; Shlyakhtina, Lyudmila | pdficon
36-45 How does the circulation of works of art and exhibitions fuel acculturation? Kinoshita, Harumi | pdficon
46-55 Museums in the Slovak Republic (1939–1945) – origins, visions and reality Palárik, Miroslav | pdficon
56-67 Videostudie v muzejněpedagogickém výzkumu: případová studie Kolaříková, Veronika | pdficon
68-79 Principy společensky přínosného muzea na příkladu Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře Pinnoy, Věra | pdficon
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
Page Title
80-85 Výuka muzeologie na veřejných vysokých školách v ČR (rozsah a charakter výuky) Šebek, František | pdficon
86-89 Volunteer in a New Zealand museum Uhlířová, Jana; Zmeková, Lenka | pdficon
Medailon – Medallion
Page Title
90-91 George Hein master teacher Alexander, Mary | pdficon
Recenze literatury – Book review
Page Title
92-93 Antropologie exotických sbírkových předmětů (2016) Tomšů, Zdeněk | pdficon
Muzejní kritika – Museum review
Page Title
94-95 Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat Trčálková, Magdaléna | pdficon
Zprávy – News
Page Title
96-97 Seminář současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR Lužová, Michaela | pdficon
Page Title
98-99 Pravidla pro přispěvatele | pdficon