Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši

Obrázek
Variantní název
Evidence of the early religion of the Hurrians in ancient Urkesh
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2017
Rozsah
165 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 470
ISBN
978-80-210-8753-8
978-80-210-8754-5 (online : pdf)
Jazyk
slovensky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6408449
Anotace
  • Nejvíc dokladů umožňujících poznat náboženství churritské populace, obývající v minulosti regiony starověkého Předního východu, pochází z 2. tisíciletí před n. l. Už méně je však probádané rané období churritských dějin a jejich náboženských představ, které je možné datovat do 3. tisíciletí před n. l. Kniha mapuje tuto etapu prostřednictvím materiální kultury a písemných pramenů z lokality Tell Mózán, na území které se v starověku rozprostíralo město Urkeš. Důležitým doplňkem tohoto postupu jsou i data z jiných oblastí. Je zřejmé, že v Urkeši měly výrazné zastoupení nejstarší známé churritské kulturní prvky, i když zanedbatelné nejsou ani vlyvy akkadské. Na základě doposud učiněných objevů jsou identifikovány náboženské prvky spojené s městem a je poukázáno na ty, které je možné charakterizovat jako churritské.
  • Najviac dokladov umožňujúcich poznať náboženstvo churritskej populácie, obývajúcej v minulosti regióny starovekého Predného východu, pochádza z 2. tisícročia pred n. l. Už menej je však prebádané rané obdobie churritských dejín a ich náboženských predstáv, ktoré možno datovať do 3. tisícročia pred n. l. Kniha mapuje túto etapu prostredníctvom materiálnej kultúry a písomných prameňov z lokality Tell Mózán, na území ktorej sa v staroveku rozprestieralo mesto Urkeš. Dôležitým doplnkom tohto postupu sú aj dáta z iných oblastí. Je zrejmé, že v Urkeši mali výrazné zastúpenie najstaršie známe churritské kultúrne prvky, i keď zanedbateľné nie sú ani vplyvy akkadské. Na základe doteraz učinených objavov sú identifikované náboženské prvky spojené s mestom a je poukázané na tie, ktoré možno charakterizovať ako churritské.
  • Most evidence that makes it possible to know the religion of the Hurrian population formerly living in the regions of the ancient Near East dates to the second millennium B.C. However, the early period of Hurrian history and their religious ideas dating to the third millennium B.C. are less well explored. The book maps out this phase through material culture and written sources from Tell Mozan, which was once covered by the city of Urkesh in ancient times. Data from other areas represents an important complement to this approach. The oldest known Hurrian cultural elements clearly had a significant representation in Urkesh, though Akkadian influences are not negligible either. Based on the discoveries made so far, religious elements associated with the city are identified and those that may be characterised as Hurrian are highlighted.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Tibor Sedláček
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-12 1 | Úvod | pdf icon Sedláček, Tibor
Page Chapter number Title
13-19 1 | Teoreticko-metodologické východiská | pdf icon Sedláček, Tibor
Page Chapter number Title
20-25 2 | Poznámky k počiatkom Churritov na starovekom Prednom východe | pdf icon Sedláček, Tibor
Page Chapter number Title
26-42 3 | Rámcová rekonštrukcia dejín Urkeša | pdf icon Sedláček, Tibor
Page Chapter number Title
43-51 4 | Chrám churritského boha (Kumarbiho?) | pdf icon Sedláček, Tibor
Page Chapter number Title
52-65 5 | Chtonická charakteristika Kumarbiho v churritskej mytológii | pdf icon Sedláček, Tibor
hidden-section Podzemná štruktúra
Page Chapter number Title
66-86 6 | Podzemná štruktúra | pdf icon Sedláček, Tibor
Page Chapter number Title
87-98 7 | Sakrálny aspekt panovníckej dynastie | pdf icon Sedláček, Tibor
Page Chapter number Title
99-116 8 | Glyptické religiózne motívy s akkadskými vplyvmi | pdf icon Sedláček, Tibor
Page Chapter number Title
117-122 Koncept churritizácie a pokus o jeho aplikovanie na prípad Urkeša | pdf icon Sedláček, Tibor
hidden-section Závěry
Page Chapter number Title
123-125 Závěry | pdf icon Sedláček, Tibor
Page Chapter number Title
126-129 Evidence of the early religion of the Hurrians in ancient Urkesh : summary | pdf icon Sedláček, Tibor
Page Chapter number Title
130 Skratky a použité znaky pri prekladoch ; Poznámka k pramenným textom | pdf icon Sedláček, Tibor
hidden-section Literatúra
Page Chapter number Title
131-149 Literatúra | pdf icon Sedláček, Tibor
hidden-section Obrázková príloha
Page Chapter number Title
151-165 Obrázková príloha | pdf icon Sedláček, Tibor