Sedláček, Tibor

Varianty jmen:

Sedláček, Tibor (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 20 z celkového počtu 20.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Chrám churritského boha (Kumarbiho?). In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 43–51.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Chtonická charakteristika Kumarbiho v churritskej mytológii. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 52–65.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Evidence of the early religion of the Hurrians in ancient Urkesh : summary. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 126–129.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Glyptické religiózne motívy s akkadskými vplyvmi. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 99–116.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Koncept churritizácie a pokus o jeho aplikovanie na prípad Urkeša. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 117–122.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Literatúra. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 131–149.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Obrázková príloha. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 151–165.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Obsah. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 5–7.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Podzemná štruktúra. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 66–86.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Poznámky k počiatkom Churritov na starovekom Prednom východe. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 20–25.

Článek
Sedláček, Tibor. [Prosecký, Jiří, ed. Slova do hlíny vepsaná: mýty a legendy Babylónu]. Sacra. 2011, roč. 9, č. 1, s. 96–99.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Rámcová rekonštrukcia dejín Urkeša. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 26–42.

Článek
Sedláček, Tibor. [Rodin, Therese. The world of the Sumerian mother goddess: an interpretation of her myths]. Religio. 2015, roč. 23, č. 1, s. 116–120.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Sakrálny aspekt panovníckej dynastie. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 87–98.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Skratky a použité znaky pri prekladoch ; Poznámka k pramenným textom. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 130.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Teoreticko-metodologické východiská. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 13–19.

Článek
Sedláček, Tibor. The mythological background of three seal impressions found in Urkesh. Religio. 2014, roč. 22, č. 1, s. 29–53.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Úvod. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 9–12.

Kapitola
Sedláček, Tibor. Závěry. In: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 2017, s. 123–125.