[Adamou, Evangelia. A Corpus-Driven Approach to Language Contact: Endangered Languages in a Comparative Perspective]

Název: [Adamou, Evangelia. A Corpus-Driven Approach to Language Contact: Endangered Languages in a Comparative Perspective]
Autor: Boček, Vít
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2017, roč. 65, č. 2, s. 119-122
Rozsah
119-122
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Adamou, Evangelia. A Corpus-Driven Approach to Language Contact: Endangered Languages in a Comparative Perspective. Boston; Berlin: De Gruyter Mouton, 2016. xx, 240 s. Language Contact and Bilingualism, Vol. 12. ISBN 978-1-61451-761-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Boček, Vít. 2016. Sto let pod Dawkinsovi: dvojí život "maloasijské řečtiny". Neograeca Bohemica 16, s. 145–153.

[2] Boček, Vít. 2014. Praslovanština a jazykový kontakt. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[3] Coetsem, Frans van. 1988. Loan Phonology and the Two Transfer Types in Language Contact. Dordrecht – Providence, R. I.: Foris Publications.

[4] Coetsem, Frans van. 2000. A General and Unified Theory of the Transmission Process in Language Contact. Heidelberg: Universitätsverlag Carl Winter.

[5] Thomason, Sarah Grey. 2001. Language Contact: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

[6] Thomason, Sarah Grey – Kaufman, Terrence. 1988. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley – Los Angeles – Oxford: University of California Press.