Diplomacie

Název: Diplomacie
Autor: Bar, Přemysl
Zdrojový dokument: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 29-139
Rozsah
29-139
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Pozdněstředověká diplomacie -- Řádová a polsko-litevská diplomacie a poselstva -- Písemnosti diplomacie -- Poselstva velmistra a řádu -- Poselstva polského krále a litevského velkoknížete -- Dary od poselstva -- Ubytování a finanční náklady poselstev -- Komunikace mezi poselstvy a rozhodovacími centry
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence