Bar, Přemysl

Varianty jmen:

Bar, Přemysl (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 16 z celkového počtu 16.

Článek
Bar, Přemysl. Der Streit um die Christianisierung Litauens und Samaitens auf dem Konstanzer Konzil (1414–1418). Studia historica Brunensia. 2019, roč. 66, č. 2, s. 105–125.

Kapitola
Bar, Přemysl. Diplomacie. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, s. 29–139.

Kapitola
Bar, Přemysl. Diplomacy, law and propaganda in the Late Middle Ages: the Polish–Lithuanian Union and the Order of Teutonic Knights at the Council of Constance (1414–1418) : summary. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, s. 288–292.

Kapitola
Bar, Přemysl. Jmenný a místní rejstřík. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, s. 319–328.

Článek
Bar, Přemysl. Král a kníže : Přemysl Otakar II. a Jindřich IV. Probus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 57–71.

Kapitola
Bar, Přemysl. Obsah. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, s. 5–6.

Článek

Kapitola
Bar, Přemysl. Právo. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, s. 140–181.

Kapitola
Bar, Přemysl. Předmluva. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, s. 7–8.

Kapitola
Bar, Přemysl. Příloha: Soupis textů. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, s. 221–287.

Kapitola
Bar, Přemysl. Propaganda. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, s. 182–215.

Kapitola
Bar, Přemysl. Seznam pramenů a literatury. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, s. 293–318.

Kapitola
Bar, Přemysl. Úvod. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, s. 9–28.

Kapitola
Bar, Přemysl. Závěrečné shrnutí. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, s. 216–220.