Bar, Přemysl

Name variants:

Bar, Přemysl (preferred)
Content type
Displaying 1 - 16 of 16.

Article
Bar, Přemysl. Der Streit um die Christianisierung Litauens und Samaitens auf dem Konstanzer Konzil (1414–1418). Studia historica Brunensia. 2019, vol. 66, iss. 2, pp. 105–125.

Chapter
Bar, Přemysl. Diplomacie. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, pp. 29–139.

Chapter
Bar, Přemysl. Diplomacy, law and propaganda in the Late Middle Ages: the Polish–Lithuanian Union and the Order of Teutonic Knights at the Council of Constance (1414–1418) : summary. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, pp. 288–292.

Chapter
Bar, Přemysl. Jmenný a místní rejstřík. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, pp. 319–328.

Article
Bar, Přemysl. Král a kníže : Přemysl Otakar II. a Jindřich IV. Probus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 57–71.

Chapter
Bar, Přemysl. Obsah. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, pp. 5–6.

Article

Chapter
Bar, Přemysl. Právo. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, pp. 140–181.

Chapter
Bar, Přemysl. Předmluva. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, pp. 7–8.

Chapter
Bar, Přemysl. Příloha: Soupis textů. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, pp. 221–287.

Chapter
Bar, Přemysl. Propaganda. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, pp. 182–215.

Chapter
Bar, Přemysl. Seznam pramenů a literatury. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, pp. 293–318.

Chapter
Bar, Přemysl. Úvod. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, pp. 9–28.

Chapter
Bar, Přemysl. Závěrečné shrnutí. In: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 2017, pp. 216–220.