Studie a stati. 1

Obrázek
Variantní název
Studien und Aufsätze. 1
Přispěvatel
Karafiát, Jan (Editor)
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2017
Rozsah
231 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 478
ISBN
978-80-210-8879-5
978-80-210-8880-1 (online : pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6413482
Anotace
  • Jaroslav Střítecký je český muzikolog, estetik, sociolog a historik. Jeho texty i pedagogická činnost zasahují řadu tematických oblastí: středoevropskou modernu, ruský formalismus, strukturalismus, francouzský poststrukturalismus, frankfurtskou školu aj. Jádro předkládaného svazku představují studie pojednávající o Wilhelmu Diltheyovi (1833–1911). Ačkoliv by jeho texty mohly být vykládány i kulturně-historicky, autor se snaží především o výklad filozofický. Také ostatní stati svazku, ač se mohou zdát tematicky vzdálené, rozvíjejí diltheyovské motivy. Kantovské inspirace se v publikaci projevují jak v rozboru osvícenského pojetí ženy a rodiny, tak i ve výkladu středoevropské tradice estetického formalismu. Vyústění filozofie dějin a sociologické teorie ve filozofii jazyka a teorii komunikativního jednání reprezentuje rozbor nejdůležitějších textů Jürgena Habermase a Karla-Otto Apela.
  • The core of the volume is the texts dealing with Wilhelm Dilthey (1833–1911). Although his texts could be interpreted from point of view of cultural history, the author tries to make a philosophical interpretation. Although they may seem thematically distant, the other texts are based on the development of Dilthey motifs. Kantian inspiration was evident in the analysis of the Enlightenment concept of woman and family, as well as in the interpretation of the Central European tradition of aesthetic formalism. The emergence of the philosophy of history and sociological theory in the philosophy of language and the theory of communicative behavior is shown in an analysis of the most important texts by Jürgen Habermas and Karl-Otto Apel.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
7-11 Předmluva | pdf icon Štědroň, Miloš
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
12-20 Úvodem | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
21-34 Kniha jako korzet? Ke Kantovu pojetí ženy a rodiny | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
35-43 Hätte Thomas Masaryk zum österreichschen Durkhheim werden können? | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
44-53 Brno - die tschechoslowakische Hauptstadt der Moderne? | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
54-65 Sozialismus und Nation : zur Revolutionskritik bei Thomas Garrigue Masaryk | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
66-81 The Czech Question a century later | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
82-88 Libussa und Brandenburger | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
89-95 Češství staré a nové | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
96-114 Die tschechische nationale Wiedergeburt: Mythen und Denkanstösse | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
115-122 Mitteleuropa und seine Regionen | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
123-137 Empirizace apriori? K Habermasově teorii komunikativního jednání | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
138-145 Svět textu a text světa - Diltheyův strukturalismus dnes | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
146-160 Transcendentalismus a vnitřní historizace poznání : poznámky k Diltheyově kritice kantismu a jejím souvislostem | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
161-170 Proměna, tvar, struktura : Diltheyova estetika dnes | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
171-195 Liberale Motive bei Wilhelm Dilthey | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
[196]-204 Proměny a konstanty sociologické teorie Jürgena Habermase | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
205-216 Vom Prager/Wiener Formalismus zum Prager Strukturalismus : zu einer Mitteleuropäischen Tradition | pdf icon Střítecký, Jaroslav
hidden-section Ediční poznámky
Page Chapter number Title
217-218 Ediční poznámky | pdf icon Karafiát, Jan
hidden-section Resumé
Page Chapter number Title
219 Resumé | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
220 Studien und Aufsätze 1 : Zusammenfassung | pdf icon Střítecký, Jaroslav
hidden-section Seznam literatury
Page Chapter number Title
221-231 Seznam literatury | pdf icon Střítecký, Jaroslav