Studie a stati. 1

Název: Studie a stati. 1
Variantní název:
  • Studien und Aufsätze. 1
Přispěvatel
Karafiát, Jan (editor)
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2017
Rozsah
231 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 478
ISBN
978-80-210-8879-5
978-80-210-8880-1 (online : pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6413482
Anotace
  • Jaroslav Střítecký je český muzikolog, estetik, sociolog a historik. Jeho texty i pedagogická činnost zasahují řadu tematických oblastí: středoevropskou modernu, ruský formalismus, strukturalismus, francouzský poststrukturalismus, frankfurtskou školu aj. Jádro předkládaného svazku představují studie pojednávající o Wilhelmu Diltheyovi (1833–1911). Ačkoliv by jeho texty mohly být vykládány i kulturně-historicky, autor se snaží především o výklad filozofický. Také ostatní stati svazku, ač se mohou zdát tematicky vzdálené, rozvíjejí diltheyovské motivy. Kantovské inspirace se v publikaci projevují jak v rozboru osvícenského pojetí ženy a rodiny, tak i ve výkladu středoevropské tradice estetického formalismu. Vyústění filozofie dějin a sociologické teorie ve filozofii jazyka a teorii komunikativního jednání reprezentuje rozbor nejdůležitějších textů Jürgena Habermase a Karla-Otto Apela.
  • The core of the volume is the texts dealing with Wilhelm Dilthey (1833–1911). Although his texts could be interpreted from point of view of cultural history, the author tries to make a philosophical interpretation. Although they may seem thematically distant, the other texts are based on the development of Dilthey motifs. Kantian inspiration was evident in the analysis of the Enlightenment concept of woman and family, as well as in the interpretation of the Central European tradition of aesthetic formalism. The emergence of the philosophy of history and sociological theory in the philosophy of language and the theory of communicative behavior is shown in an analysis of the most important texts by Jürgen Habermas and Karl-Otto Apel.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 7–11
Štědroň, Miloš
PDF
hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 12–20
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Kniha jako korzet? Ke Kantovu pojetí ženy a rodiny | 21–34
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Hätte Thomas Masaryk zum österreichschen Durkhheim werden können? | 35–43
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Brno - die tschechoslowakische Hauptstadt der Moderne? | 44–53
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Sozialismus und Nation : zur Revolutionskritik bei Thomas Garrigue Masaryk | 54–65
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
The Czech Question a century later | 66–81
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Libussa und Brandenburger | 82–88
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Češství staré a nové | 89–95
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Die tschechische nationale Wiedergeburt: Mythen und Denkanstösse | 96–114
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Mitteleuropa und seine Regionen | 115–122
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Empirizace apriori? K Habermasově teorii komunikativního jednání | 123–137
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Svět textu a text světa - Diltheyův strukturalismus dnes | 138–145
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Transcendentalismus a vnitřní historizace poznání : poznámky k Diltheyově kritice kantismu a jejím souvislostem | 146–160
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Proměna, tvar, struktura : Diltheyova estetika dnes | 161–170
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Liberale Motive bei Wilhelm Dilthey | 171–195
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Proměny a konstanty sociologické teorie Jürgena Habermase | [196]–204
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Vom Prager/Wiener Formalismus zum Prager Strukturalismus : zu einer Mitteleuropäischen Tradition | 205–216
Střítecký, Jaroslav
PDF
hidden-section Ediční poznámky
Chapter number Title Custom text
Ediční poznámky | 217–218
Karafiát, Jan
PDF
hidden-section Resumé
Chapter number Title Custom text
Resumé | 219
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Studien und Aufsätze 1 : Zusammenfassung | 220
Střítecký, Jaroslav
PDF
hidden-section Seznam literatury
Chapter number Title Custom text
Seznam literatury | 221–231
Střítecký, Jaroslav
PDF