Studie a stati. 2

Obrázek
Přispěvatel
Karafiát, Jan (Editor)
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2020
Rozsah
319 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 500
ISBN
978-80-210-9568-7
978-80-210-9569-4 (online ; pdf)
978-80-210-8879-5 (1. sv.)
Jazyk
česky
německy
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6465378
Anotace
  • Druhý svazek Studií a statí Jaroslava Stříteckého obsahuje celkem 40 textů. Zastoupeny jsou jak rozsáhlejší studie s poznámkovým aparátem, tak stati psané volněji. Mezi ně patří především autorovy předmluvy a doslovy k beletrii, časopisecké články i krátké glosy. Tematicky pokrývají všechny důležité vědní obory, do kterých Střítecký celý život přispívá: filozofii, historii, sociologii, muzikologii, estetiku i literární vědu.
  • The second volume of Jaroslav Střítecký's Studies and Essays contains a total of 40 texts. Both extensive studies with note apparatus and loose texts are represented. These include, in particular, the author's foreword and afterword to belles-lettres, journal articles and short glosses. Thematically they cover all important disciplines in which Střítecký has contributed his whole life: philosophy, history, sociology, musicology, aesthetics and literary science.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-9 Úvod | pdf icon Střítecký, Jaroslav
I
Page Chapter number Title
13-28 Prameny naděje | pdf icon Střítecký, Jaroslav
29-44 Spor o postmodernismus a otázka sociální racionality | pdf icon Střítecký, Jaroslav
45-53 Příroda redukovaná a neredukovaná | pdf icon Střítecký, Jaroslav
54-58 McLuhan po pětadvaceti letech | pdf icon Střítecký, Jaroslav
59-64 Images | pdf icon Střítecký, Jaroslav
65-84 Hugo von Hofmannsthal a kritika jazyka | pdf icon Střítecký, Jaroslav
II
Page Chapter number Title
87-91 Proč Albisser střílel? | pdf icon Střítecký, Jaroslav
92-97 Cizinec v čase | pdf icon Střítecký, Jaroslav
98-106 Objektivita bezdomoví | pdf icon Střítecký, Jaroslav
107-113 Rozum světa a svět rozumu | pdf icon Střítecký, Jaroslav
114-119 Goethova prkna | pdf icon Střítecký, Jaroslav
120-127 Oskar redivivus | pdf icon Střítecký, Jaroslav
128-141 Zde a nyní : Hermann Broch dnes | pdf icon Střítecký, Jaroslav
142-145 Touha po pochopení a vyjádření konce jednoho světa | pdf icon Střítecký, Jaroslav
146-151 Zweigův román o nepravé vzpouře | pdf icon Střítecký, Jaroslav
152-161 Demian, Klingsor, Siddhártha | pdf icon Střítecký, Jaroslav
162-168 Lázeňský host, Cesta do Norimberka, Stepní vlk | pdf icon Střítecký, Jaroslav
169-176 Narcis a Goldmund, Pouť do Země východní, Pozdní prózy | pdf icon Střítecký, Jaroslav
177-182 Hra se skleněnými perlami | pdf icon Střítecký, Jaroslav
III
Page Chapter number Title
185-189 Moralista Erich Kästner | pdf icon Střítecký, Jaroslav
190-193 Člověk a válka | pdf icon Střítecký, Jaroslav
194-199 Vědomí dospělosti | pdf icon Střítecký, Jaroslav
200-206 Soucit i hněv v díle Heinricha Bölla | pdf icon Střítecký, Jaroslav
207-212 Böllův poslední román | pdf icon Střítecký, Jaroslav
213-217 Svědectví prožitého života | pdf icon Střítecký, Jaroslav
IV
Page Chapter number Title
221-225 Znovuobjevování řeči | pdf icon Střítecký, Jaroslav
226-234 Znovuobjevování řeči II | pdf icon Střítecký, Jaroslav
235-245 Thomas Bernhard a Peter Handke | pdf icon Střítecký, Jaroslav
246-263 Thomas Bernhard | pdf icon Střítecký, Jaroslav
V
Page Chapter number Title
267-270 Věda o hudbě | pdf icon Střítecký, Jaroslav
271-273 Co s ní? | pdf icon Střítecký, Jaroslav
274-281 Národ sobě | pdf icon Střítecký, Jaroslav
282 Úkrk? | pdf icon Střítecký, Jaroslav
283-290 Úděl proměny a tvář sebeklamu | pdf icon Střítecký, Jaroslav
291-296 Čechoslovakismus dnes: co si pamatujeme, co jsme zapomněli | pdf icon Střítecký, Jaroslav
297-304 Démon nacionalismu | pdf icon Střítecký, Jaroslav
305-306 Kdo se směje naposled | pdf icon Střítecký, Jaroslav
307-309 Jirásek věčně živý | pdf icon Střítecký, Jaroslav
310-312 K lidu blíž, s lidem výš | pdf icon Střítecký, Jaroslav
313-316 Štěpení říší | pdf icon Střítecký, Jaroslav
Page Chapter number Title
317-319 Soupis textů vydaných ve Studiích a statích s jejich původními bibliografickými údaji | pdf icon Střítecký, Jaroslav