O politice, komunitní angažovanosti a doktorském studiu

Název: O politice, komunitní angažovanosti a doktorském studiu
Zdrojový dokument: Theatralia. 2018, roč. 21, č. 1, s. 230-231
Rozsah
230-231
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
8th Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory. 3.–4. listopadu 2017, Janáčkova akademie múzických umění – Divadelní fakulta, Brno.