O współczesnej kulturze popularnej na Słowacji

Název: O współczesnej kulturze popularnej na Słowacji
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 136-137
Rozsah
136-137
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Timko, Štefan. Zábavné populárne žánre na Slovensku. Vydanie prvé. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2015. 123 stran. Europica varietas; 60. ISBN 978-80-558-0857-4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.