O współczesnej kulturze popularnej na Słowacji

Title: O współczesnej kulturze popularnej na Słowacji
Source document: Slavica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 136-137
Extent
136-137
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Timko, Štefan. Zábavné populárne žánre na Slovensku. Vydanie prvé. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2015. 123 stran. Europica varietas; 60. ISBN 978-80-558-0857-4.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.