Ruská literatúra v emigrácii: Ivan Bunin a Vladimir Nabokov

Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 140-142
Rozsah
140-142
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šrajer, Maxim D. Bunin a Nabokov: príbeh súperenia. Překlad Miloš Ferko. Prvé slovenské vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015. 240 stran. ISBN 978-80-8061-868-1.
Document