Užitočné literárnohistorické kolokviá

Zdrojový dokument: Opera Slavica. roč. 28, č. 1, s. 65-70
Rozsah
65-70
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Brtáňová, Erika (ed.). Literárnohistorické kolokvium. IV. Klasicizmus. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. 179 s. ISBN 978-80-88746-37-9.
Document