Vyprávět svět – o nepostradatelnosti mimésis ve fantastické literatuře na příkladu Vyprávění Ursuly K. Le Guinové

Název: Vyprávět svět – o nepostradatelnosti mimésis ve fantastické literatuře na příkladu Vyprávění Ursuly K. Le Guinové
Variantní název:
  • Telling the world – on the indispensability of mimesis in fantastic literature on the example of the telling by Ursula K. Le Guin
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 138-155
Rozsah
138-155
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The Telling, a novel by an American writer Ursula K. Le Guin, takes place on an alien planet in a distant future and creates a sophisticated fantastic fictional world. Nevertheless, mimetism is essential for its comprehension. A study inspired by Promimetic Talk by Milan Suchomel analyzes levels of mimesis in the novel, starting from a surface level of explicit references to historical allusions, inspiration by philosophical and religious systems to deeper levels, embodied by the metaphorical interconnection of the body and the world, and the vital role of the telling for being in the world and understanding the world. In the reflection of experiencing the story and the fictional world through the body experience and the emotions evoked from memory during reading, the study builds on current findings of cognitive sciences.