1

Title: Musicologica Brunensia
Rok: 2018
Ročník: 53
Číslo: 1
Rok vydání
2018
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
Ústav FF MU
Title Document
Zrod intermedií v díle Roberta Rauschenberga | 5–14
Cseres, Jozef
PDF
Title Document
Hudební divadlo Waltera Felsensteina a jeho domácí recepce | 15–34
Havlíčková Kysová, Šárka; Spurná, Helena
PDF
Title Document
Interspace: vzdálenost jako kompoziční strategie | 35–50
Hořínka, Slavomír
PDF
Title Document
Náboženské motivy v tvorbě Josefa Suka | 51–64
Charypar, Jan
PDF
Title Document
On monotony of opera playbill and underlying economy | 65–78
Khokhlova, Elena
PDF
Title Document
Oratorios performed at the holy sepulchre in the Bohemian lands and Austria in the 18th century (Part I) : methodological questions on the sepolcro in the period of ca. 1700–1760 | 79–96
Perutková, Jana
PDF
Title Document
Henry Lefebvre's rhythmanalysis as a tool for comprehensive listening of the city | 97–104
Procházková, Adéla
PDF
Title Document
Ke konstituování hudební regionalistiky jako legitimní dílčí muzikologické disciplíny | 105–110
Steinmetz, Karel
PDF
Title Document
Radiové intervence Tetsua Kogawy: hudebnost pirátského mikrovysílání | 111–118
Sůsa, Jan
PDF
Title Document
Searching for ideal price discrimination in the history of opera : lottery as a way to get a consumer surplus | 119–136
Svoboda, František
PDF
Title Document
Hudební divadlo v Brně ve druhé polovině 18. století : repertoár a provoz divadla na Zelném trhu v jeho proměnách ze stagiony ve stálou divadelní instituci | 137–158
Švandová, Petra
PDF
Title Document
Janáčkova trnitá cesta k založení brněnské konzervatoře a jejímu zestátnění | 159–196
Zahrádka, Jiří
PDF
Title Document
Neue Forschungsansätze über Theaterkultur in österreichischen Prälatenklöstern der Frühen Neuzeit | 197–203
Schachenmayr, Alkuin Volker
PDF