Hudební divadlo Waltera Felsensteina a jeho domácí recepce

Název: Hudební divadlo Waltera Felsensteina a jeho domácí recepce
Variantní název
Walter Felsenstein's music theatre and his Czech reception
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2018, roč. 53, č. 1, s. 15-34
Rozsah
15-34
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
The study deals with the Czech reception of Felsenstein's work, which gained from the 50s a priviledged position over the countries of the so-called Eastern Bloc. Summarizing history of the Komische Oper's visiting performances in Prague as well as Felsenstein's attendance in Czechoslovakia, the contribution brings some arguments for Walter Felsenstein's impact on the Czech operatic theatre. This can be primarily seen in the theoretical considerations of the director Miloš Wasserbauer. The study also includes a few examples of Felsenstein's cooperation with some outstanding Czech music artists – conductors as well as singers.
Reference
[1] BAJER, Jiří. Achillova pata Komické opery? Divadelní noviny, roč. 5 (1962), č. 23, s. 8.

[2] BOR, Vladimír. Bystrouška v berlínském podání. Lidová demokracie, 31. 5. 1962.

[3] BOR, Vladimír. Komická opera zahájila Othellem. Lidová demokracie, 26. 5. 1962.

[4] BROŽOVSKÁ, Jarmila. Felsensteinovy inscenace v Praze. Divadlo, roč. 7 (1956), č. 7, s. 597–601.

[5] BROŽOVSKÁ, Jarmila. Zápas o pravdu v opeře. Divadlo, roč. 10 (1959), č. 10, s. 780–788.

[6] BROŽOVSKÁ, Jarmila. Komická opera a my. Kultura, roč. VI (1962), č. 22, s. 4.

[7] BROŽOVSKÁ, Jarmila. O současné operní inscenaci. Mladá fronta, 21. 11. 1965.

[8] BROŽOVSKÁ, Jarmila. Musiktheater – současné operní divadlo? Divadlo, roč. 17 (1966), č. 2, s. 76–78.

[9] BURIAN, Karel Vladimír. Walter Felsenstein. Supraphon, Praha 1979.

[10] dt. W. Felsenstein v Praze. Večerní Praha, 14. 5. 1956.

[11] FELSENSTEIN, Walter. Příspevěk k diskusi o hudebním divadle. Divadlo, roč. 7 (1956), č. 7, s. 602–603.

[12] FELSENSTEIN, Walter. K interpretaci Janáčkových oper. Hudební rozhledy, roč. 11 (1958), č. 22, s. 925.

[13] FELSENSTEIN, Walter a Siegfried MELCHINGER. Hudobné divadlo. Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964.

[14] FELSENSTEIN, Walter a Götz FRIEDRICH a Joachim HERZ. Musiktheater. Beiträge zur Methodik und zu Inszenierungs-Konzeptionen (hg. von Stephan Stompor). Philipp Reclam, Leipzig 1970.

[15] FELSENSTEIN, Walter. Schriften zum Musiktheater (hg. von Stephan Stompor). Henschel, Berlin 1976.

[16] FELSENSTEIN, Walter. Theater. Gespräche, Briefe, Dokumente (hg. von Ilse Kobán). Edition Hentrich, Berlin 1991.

[17] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Teoretické dílo Miloše Wasserbauera v kontextu dobového myšlení o operní inscenační tvorbě. Theatralia, roč. 20 (2017), č. 2, s. 69–95. | DOI 10.5817/TY2017-2-4

[18] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Helena SPURNÁ. Realismus hudebního divadla Waltera Felsensteina – pravda, nebo mýtus? Theatralia, roč. 20 (2017), č. 1, s. 88–121. | DOI 10.5817/TY2017-1-6

[19] HERBORT, Heinz Josef. Wie "real" ist das realistische Musiktheater? Jahrbuch der Komischen Oper Berlin 1966/67. Henschel, Berlin 1967, s. 191–194.

[20] HERRMANNOVÁ, Eva a Vladimír LÉBL. Janáček, Felsenstein a Komická opera, Literární noviny, roč. XI (1962), č. 23, s. 1 a 3.

[21] HINTZE, Werner, Clemens RISI a Robert SOLLICH (Hrsg.). Realistisches Musiktheater. Walter Felsenstein: Geschichte, Erben, Gegenpositionen. Theater der Zeit (Recherchen 51), Berlin 2008.

[22] KAŠLÍK, Václav. Jak jsem dělal operu. Panton, Praha 1987.

[23] KEHRMANN, Boris. Vom Expressionismus zum verordneten "Realistischen Musiktheater". Walter Felsenstein – Eine dokumentarische Biographie 1901 bis 1951. [Dresdner Schriften zur Musik. Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, hg. von Matthias Herrmann, Bd. 3, 2 Teile]. Tactum, Marburg 2015.

[24] KOTEK, Josef. Berlínská komická opera se představila v Praze. Mladá fronta, 24. 5. 1956.

[25] KRISTI, Grigori W. Stanislawskis Weg zur Oper. Henschel, Berlin 1954.

[26] KRIŠKA, Branislav. Režisér – autorita – tradícia. Hudobný život, roč. II (1970), č. 21 (6. 11. 1970), s. 1 a 8.

[27] Leoš Janáček a soudobá hudba. Sborník z Mezinárodního hudebně vědeckého kongresu v Brně 1958. Panton, Praha 1963.

[28] OTTO, Werner (red.). Die Komische Oper 1947–1954. Henschel, Berlin 1954.

[29] PACLT, Jaromír. Felsensteinův Othello. Divadelní noviny, roč. 3 (1959/60), č. 4, s. 8.

[30] PEČMAN, Rudolf. Felsensteinova koncepce opery. Host do domu, roč. IX (1962), č. 7, s. 323.

[31] PEČMAN, Rudolf. O opeře s Milošem Wasserbauerem. Hudební rozhledy, roč. 17 (1964), s. 185–187.

[32] PEČMAN, Rudolf. Hudební divadlo k diskusi. Věda a život, 1966, č. 3, s. 191–192.

[33] PEČMAN, Rudolf. Principy hudebního divadla a interpretační styl oper Janáčkových (Kritická retrospektiva jako podnět k zamyšlení). Program Státního divadla Brno, roč. XLVII (1977), č. 9, s. 315–320.

[34] PROCHÁZKA, Jaroslav. Dvakrát s Waltrem Felsensteinem. Divadelní noviny, roč. 5 (1962), č. 16–17, s. 8.

[35] RIHA, Carl. Zur Interpretation der "Verkauften Braut". Jahrbuch der Komischen Oper Berlin 1966/67. Henschel, Berlin 1967, s. 207–215.

[36] STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergejevič. K. S. Stanislavskij o operním divadle. Sovětské divadlo, roč. IV (1954), č. 3, s. 295–301.

[37] SYCHRA, Antonín. Nad tvorbou W. Felsensteina. Tvorba, roč. 27 (1962), č. 23 (4. 7. 1962), s. 538–539.

[38] ŠALDOVÁ, Lenka. Česká operní režie v šedesátých letech 20. století. Disertační práce, Filozofická fakulta UK, Praha 2005.

[39] ŠEFL, Vladimír. Komická opera a opera. Hudební rozhledy, roč. 15 (1962), č. 13, s. 540–542.

[40] ŠTROS, Ladislav. Jak jsem v Praze inscenoval Janáčka. Opera. Informační zdroj SOP (1995/96), č. 3 (26), s. 23–24.

[41] ŠTROS, Ladislav, Pavel PETRÁNĚK a Daniel JÄGER. Má cesta operou. Národní divadlo, Praha 2006.

[42] TONCROVÁ, Dana. Miloš Wasserbauer a jeho hledání realistické scénické interpretace v opeře (Tvorba Miloše Wasserbauera ve Státním divadle Brno v letech 1958–1970). Diplomová práce, Filozofická fakulta MU v Brně, 2000.

[43] VOJTĚCH, Ivan (šifra iv). Dilema operního herectví. Felsenstein 1962. Divadlo, roč. 13 (1962), č. 7, s. 52–53.

[44] WASSERBAUER, Miloš. Princip realistické scénické interpretace v opeře. Divadlo, roč. 8 (1957), č. 3, s. 211–214.