2

Title: Bohemica litteraria
Rok: 2018
Ročník: 21
Číslo: 2
Rok vydání
2018
ISSN
1213-2144 (print)
2336-4394 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 5–6
Dědinová, Tereza
PDF
Studie
Title Document
Spirála coby inovativní schéma filmového vyprávění | 9–45
Kokeš, Radomír D.
PDF
Krátký úvod do anglofonní (vědecko) fantastické poezie | 46–67
Veselá, Pavla
PDF
Ženy (a jejich absence) v kyberpunkové SF | 68–86
Polách, Vladimír P.
PDF
Poznámky k dvojdomosti české fantastické literatury po roce 1989 | 87–104
Křeček, Jan
PDF
Počátky paranormálního modu v americké fantastické literatuře: Charles Brockden Brown | 105–123
Peprník, Michal
PDF
Fantastické fikční světy J. M. Merina (nejen) prizmatem teorie N. H. Traillové | 124–144
Zbudilová, Helena
PDF
Žijeme ve fantazii – fantastická literatura jako prostředek proměny mysli a světa | 145–160
Dědinová, Tereza
PDF
Rozhovor
Title Document
O bílých havranech a síle příběhu | 163–169
Dědinová, Tereza; Fišer, Zbyněk; Nováková, Luisa
PDF