Linguistica Brunensia 2018, roč. 66, č. 2

Obrázek
Rok
2018
Rok vydání
2018
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Články – Articles
Page Title
5-13 Tocharsko-slovanské lexikální paralely – nová srovnání Blažek, Václav | pdficon
15-26 Suppletion and its relevance to the IE family-tree Bičovský, Jan | pdficon
27-36 A complex predication, not a complex sentence Georgieva, Mariana | pdficon
37-46 The Czech able Taraldsen Medová, Lucie | pdficon
47-59 Jan Gebauer, jazykový kontakt a několik starších názorů na německý vliv na češtinu v oblasti hláskosloví Boček, Vít | pdficon
Kronika – Anniversaries
Page Title
61-69 Robert S. P. Beekes (* 2. 9. 1937 – † 21. 9. 2017) Blažek, Václav | pdficon
70-72 Stanislav Žaža (* 14. 4. 1929 Brno – † 5. 8. 2018 Brno) Brandner, Aleš | pdficon
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Page Title
73-77 [Haßler, Gerda; Stehl, Thomas, eds. Kompetenz - Funktion - Variation = Competencia - Función - Variación] Boček, Vít | pdficon
78-80 [Munteanu, Cristinel. Tradition and innovation in language and linguistics: a Coserian perspective] Boček, Vít | pdficon
81-82 [Maas, Utz. Sprachforschung in der Zeit des Nationalsozialismus: Verfolgung, Vertreibung, Politisie-rung und die inhaltliche Neuausrichtung der Sprachwissenschaft] Vykypěl, Bohumil | pdficon
83-87 [Алексеев, Александр Валерьевич. Историческая грамматика русского языка: учебник и практикум для академического бакалавриата] Brandner, Aleš | pdficon
88-89 [Matej Šekli, ed. Med Slovani = Among the Slavs] Přadková, Petra | pdficon
90-91 Zpráva z konference GLOW41 Janků, Lucie | pdficon