Logika, matematika, filozofie: nový pohled na staré téma