Gibt es noch Laster?

Autor: Nickl, Peter
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2012, roč. 13, č. 1, s. [2]-7
Rozsah
[2]-7
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
"Laster" ist ein unzeitgemäßer Begriff, und es könnte scheinen, die moderne Zivilisation habe die Laster vertrieben. Das mag für einige zutreffen, aber die Habsucht (Fixierung auf Geld und materielle Dinge), die unerklärliche Traurigkeit (acedia), und – evtl. als Spielart der "superbia" – die Undankbarkeit, die den, der alles hat, daran hindert, glücklich zu sein, gibt es immer noch.
"Neřest" je nepatřičný pojem a mohlo by se zdát, že moderní civilizace se neřestí zbavuje. Pro některé neřesti to platit může, ale stále existují chamtivost (fixace na peníze a materiální věci), melancholie (acedia) a nevděčnost – případně jako druh pýchy ("superbia") –, které tomu, kdo má vše, brání v tom, aby byl šťastný.
Document