Adamův obraz v anglických encyklopedických pracích raného novověku

Název: Adamův obraz v anglických encyklopedických pracích raného novověku
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2013, roč. 14, č. 2, s. [25]-43
Rozsah
[25]-43
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Obsah této studie se zaměřuje na mýtus o prvotním hříchu a jeho dopadu na encyklopedické práce v raném novověku. Jejím hlavním cílem je zde zodpovězení otázky do jaké míry byly encyklopedie tímto příběhem ovlivněny a následně popsat konkrétní změny, které byly tímto mýtem zapříčeněny. Hlavní pozornost je věnována zejména nejvýznamnějším anglickým encyklopedickým pracím v raném novověku a to Cyclopaedii (1728) od Ephraim Chamberse a Lexiconu Technicumu (1704) od Johna Harrise.
The content of this study is focused on the myth of original sin and its impact on the encyclopedic works in the early modern period in the Europe. The main goal here is to answer questions to what extent encyclopedia affected by this story and then describe the changes that caused it. The main attention is devoted to most important English encyclopedic works in early modern times: Cyclopaedia (1728) by Ephraim Chambers and Lexicon Technicum (1704) by John Harris.
Note
Studie byla finančně podpořena vnitřním grantovým systémem Západočeské univerzity v Plzni, projekt č. SGS-2013-038.
Reference
[1] Almond P. C. (1999) Adam and Eve in Seventeenth-Century Thought. 1. vyd. Cambridge: University Press.

[2] Arnauld, A. (1779) Œuvres complètes. 1. vyd. Paris-Lausanne: Sigismond D'Arnay.

[3] Ashworth, W. B. (1995) Emblematic natural history of the Renaissance. In Jardine, N. (eds) Cultures of Natural History. Cambridge: Cambridge University Press, s. 17 – 37.

[4] Augustinus, A. (2012) Vyznání. 6. vyd. Praha: Kalich.

[5] Bacon, F. (1605) The Advancement of Learning. Devey, J. (ed.). New York: P.F. Collier and Son, 1901.

[6] Bacon, F. (1620) Novum Organum. Devey, J. (ed.) New York: P. F. Collier, 1902.

[7] Bacon, F. (1857-74) The Great Instauration. In Spedding, J. - Ellias, R. - Heath, D. (eds.) The Works of Francis Bacon vol. IV. London: Longman.

[8] Bacon, F. (1990) Nové organon. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda.

[9] Baxter, R. (1675) Two Disputations of Original Sin... 1. vyd. London: R. Gibbs.

[10] Bible svatá: Písmo svaté Starého a Nového zákona. (1994) Praha: Česká biblická společnost (Podle posledního vyd. kralického z roku 1613)

[11] Blount, T. (1969) Glossographia: or a Dictionary, Interpreting all such Hard Words … now used in our refined English Tongue. Menston: Scolar Press. (poprvé vydáno v roce 1656, London: H. Moseley and G. Sawbridge)

[12] Bossuet, J. B. (1863) Sermon sur la profession de Mme de la Vallière in Oeuvres complètes. Rennes: Kněží se Saint-Dizier.

[13] Burke, P. (2007) Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi. 1. vyd. Praha: Karolinum.

[14] Burton, R. (2006) Anatomie melancholie. 1. vyd. Praha: Prostor.

[15] Chambers, E. (1728) Cyclopaedia: or, An Universal Dictionary of Arts and Sciences. 1. vyd. London: J. a J. Knapton, J. Darby, D. Midwinter.

[16] Charles Webster, Ch. (1976) The Great Instauration: Science, Medicine and Reform, 1626-1660. 1. vyd. New York: Holmes & Meier Publishers.

[17] Clerte B. – Lhoste- Navarre, M. (1979) L'Esprit de géométrie et De l'art de persuader - Textes et commentaires. 1. vyd. Paris: Editions Pédagogie moderne.

[18] Collison, R. (1966) Encyclopaedias: their History throughout the Ages. 1. vyd. New York: Hafner.

[19] Curtis, T. (1829) The London Encyclopaedia. 1. vyd. London: T. Tegg.

[20] Dagens, J. (1952) Bérulle et les origines de la restauration catholique. 1. vyd. Paris: Desclée de Brouwer.

[21] Dagens, J. (1952) Bérulle et les origines de la restauration catholique. Paris: Desclée de Brouwer.

[22] Daston L. J. – Park K. (2001) Wonders and the Order of Nature, 1150-1750. 1. vyd. New York: Zone Books.

[23] Delumeau, J. (1998) Hřích a strach : pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století. 1. vyd. Praha: Volvox Globator.

[24] Delumeau, J. (1999) Strach na Západě ve 14.-18. století. II. 1. vyd. Praha: Argo.

[25] Delumeau, J. (2003) Dějiny ráje; Zahrada rozkoše. 1. vyd. Praha: Argo.

[26] Delumeau, J. (2010) Tisíc let štěstí. 1. vyd. Praha: Argo.

[27] Diderot, D. (1990) Výbor z díla. 1. vyd. Praha: Svoboda.

[28] Eamon, W. (1996) Science and the Secrets of Nature: Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture. 3. vyd. Princeton: Princeton University Press.

[29] Floss, P. (1987) Proměny vědění. 1. vyd. Praha: Mladá fronta.

[30] Foucault, M. (2007) Slova a věci. 1. vyd. Brno: Computer Press.

[31] Gaukroger, S. (2004) Francis Bacon and The Transformation of Early Modern Philosophy. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press.

[32] Glanvill, J. (1661) The Vanity of Dogmatizing, or Confidence in Opinions. London (Repr. Hildesheim: Olms, 1970).

[33] Glanvill, J. (1676) Modern Improvements of Useful Knowledge. In Glanvill, J. Essays on Several Important Subjects in Philosophy and Religion. London: John Baker a Henry Mortlock.

[34] Green, J. (1996) Chasing the Sun: Dictionary-makers and the Dictionaries they Made. London: Jonathan Cape.

[35] Harris, J. (1723) Lexicon Technicum, Or, An Universal English Dictionary of Arts and Sciences. London: D. Browne, J. Walthoe.

[36] Harrison, P. (1998) Reading the Passions: The Fall, the Passions, and Dominion over Nature. In Gaukroger, S. (ed.) Soft Underbelly of Reason: The Passions in the Seventeenth Century. London, United Kingdom: Routledge, s. 49-78.

[37] Harrison, P. (2001) The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press.

[38] Harrison, P. (2002) Original Sin and the Problem of Knowledge in Early Modern Europe. Journal of the History of Ideas 63 (2), s. 239-65. | DOI 10.1353/jhi.2002.0013

[39] Harrison, P. (2009) The Fall of Man and the Foundations of Science. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press.

[40] Harrison, Peter (2001) Curiosity, Forbidden Knowledge, and the Reformation of Natural Philosophy in Early-Modern England. Isis 92 (2), s. 265-90.

[41] Hill, Ch. (1986) Sin and Society. In Hill, Ch. The Collected Essays of Christopher Hill. Amherst: University of Massachusetts Press, s. 117-40.

[42] Hill, Ch. (1986) The Collected Essays of Christopher Hill. 1. vyd. Amherst: University of Massachusetts Press.

[43] Hooke, R. (1665) Micrographia. 1. vyd. London: J. Martyn a J. Allestry.

[44] Janowski, Z. (2002) Cartesian Theodicy: Descartes' Quest for Certitude. 1. vyd. Dordrecht: Kluwer.

[45] Johnson, P. (2012) Dějiny anglického národa. 2. vyd. Voznice: Leda.

[46] Körner, K (1996) Carl Linnaeus in his time and place. In Jardine, N. – Secord, J. A. – Spary, E. C. (eds.) Cultures of Natural History. Cambridge: Cambridge University Press, s. 145 – 162.

[47] Lancaster, J. A. T. (2012) Natural Histories of Religion: A (Baconian) "Science"? Perspectives on Science. 20 (2), s. 246-267. | DOI 10.1162/POSC_a_00065

[48] Leibniz, G. W. (1675) An Odd Thought Concerning a New Sort of Exhibition (or Rather, An Academy of Sciences). In Wiener P. P. (ed.) (1951) Leibniz: Selections. New York: Charles Scribner's Sons, s. 585-94.

[49] Lieshout, H. H. M. (1994) Dictionnaires et diffusion de savoir. In Bots, H. – Waquet, F. (eds.) Commercium Litterarium. 1. vyd. Amsterdam: APA-Holland University Press.

[50] Malebranche, N. (1871) Oeuvres de Malebranche: Recherche de la vérité II. Paris: Charpentier,

[51] Mandelbrote, S. - Bennett, J. (1998) The Garden, The Ark, The Tower, The Temple: Biblical Metaphors of Knowledge in Early Modern Europe. Oxford: Museum of the History of Science in association with the Bodleian Library.

[52] Ricoeur, P. (1967) The Symbolism Of Evil. 1. vyd. Boston: Harper & Row.

[53] Rondet, H. – Boudes, E. – Martelet, G. (1969) Paché originel e peché d'Adam. Paris: Éditions du Cerf.

[54] Špelda, D. (2009) Renesanční a novověká filosofie. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

[55] Sprat, T. (1667) History of the Royal Society of London. 1. vyd. London: Kessinger Publishing.

[56] Sullivan, L. E. (1990) Circumscribing Knowledge: Encyclopedias in Historical Perspective. The Journal of Religion 70 (3), s. 315–339. | DOI 10.1086/488406

[57] Weber, E. J. (1999) Apokalypsy: proroctví, kulty a chiliastické představy v průběhu staletí. 1. vyd. Praha: Lidové noviny.

[58] Webster, J. (1654) Academiarum Examen. 1. vyd. London: Giles Calvert.

[59] Wilkins, J. (1690) A discourse concerning the gift of prayer. London: J. Lawrence and A. Churchil.

[60] Yates, F. A. (1968) The Hermetic Tradition in Renaissance Science. In Singleton, Ch. S. (eds.) Art, Science, and History in the Renaissance. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

[61] Yeo, R. (2001) Encyclopaedic Visions: Scientific Dictionaries and Enlightenment Culture. 1. vyd. New York: Cambridge University Press.