Záchranný výzkum zaniklého středověkého dvorce a chat u Šakvic (o. Břeclav)

Variantní název
Die Rettungserforschung eines mittealterlichen Gehöftes und mittelalterlicher Hütten bei Šakvice, Bezirk Břeclav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 1, č. [1], s. 61-89
Rozsah
61-89
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document