Chodovská tvrz a její výzkum za použití geofyzikálních metod

Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 191-195
Rozsah
191-195
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reference:
[1] A. Profous, 1949, Místní jména v Čechách, II, 29.

[2] A. Sedláček, 1927, Hrady, zámky a tvrze Království českého, XV, 235-236.

[3] F. A. Heber, 1846, Böhmens Burgen, Vesten und Schlösser, IV, 260.