Výzkum feudálního sídla v Moravské Třebové-Udánkách

Název: Výzkum feudálního sídla v Moravské Třebové-Udánkách
Variantní název
Die Untersuchung eines Feudalsitzes in Moravská Třebová-Udánky
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 173-177
Rozsah
173-177
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] Černý, F. – Váša, P., 1928: Moravská jména místní, Brno.

[2] Hikl, R., 1949: Moravská Třebová.

[3] Hosák, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské, Brno.

[4] Mrusek, H. J., 1973: Gestalt und Entwicklung der feudalen Eigenbefestigung im Mittelalter, Berlin.

[5] Weinelt, H., 1937a: Grundriss der Schönhengster Burgenkunde, Sonderabzug aus den Mitteilungen zur Volks – und Heimatkunde des Schönhengster Landes, 1937, 36 n.

[6] Weinelt, H., 1937b: Hradiště u Dlouhé Loučky a Wallgraben u Udánek v okrese moravskotřebovském, Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci L, 196 až 200.

[7] Weinelt, H., 1936: Probleme schlesischer Burgenkunde, gezeigt an den Brugen des Freiwaldener Bezirkes, Breslau.