Dvě středověká sídliště na východním okraji Prahy

Název: Dvě středověká sídliště na východním okraji Prahy
Variantní název
Zwei mittelalterliche Siedlungen am Ostrand der Stadt Prag
Autor: Sommer, Petr
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 257-260
Rozsah
257-260
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] Justová, J., 1972: Mladohradištní sídliště v Horních Počernicích, o. Praha-východ, AR XXIV, 570-575.

[2] Merhout, C., 1902: Některé zaniklé osady u Prahy, PA XX, 70-71.

[3] Profous, A., 1957: Místní jména v Čechách IV, Praha.

[4] Smetánka, Z., Vencl, S., 1969: Zaniklá středověká osada Litožnice, AR XXI, 396-398.

[5] Tomek, V. V., 1871: Dějepis města Prahy II, Praha.