Rekonstrukce středověké podoby opevnění města Lokte

Název: Rekonstrukce středověké podoby opevnění města Lokte
Variantní název:
  • Rekonstruktion des Aussehens der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Loket
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 107-[114]
Rozsah
107-[114]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Gnirs, A., 1937: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale. Der politische Bezirk Elbogen. Praha.

[2] Gross, A., 1954: Dějiny karlovarského kraje I. (Od pravěku do konce feudálního období.) Karlovy Vary.

[3] Kibic, K., 1975: Loket. In: Paměť měst. Praha, s. 187-195.

[4] Menclová, D., 1950: O středověkém opevnění našich měst. ZPP, 11, s, 193—221.

[5] Menclová, D., 1972, I.—II.: České hrady. Praha.

[6] Prökl, V, 1879: Geschichte der Stadt Elbogen. Eger.

[7] Šimák, J. V., 1938: České dějiny. 1/5. Středověká kolonizace v zemích českých. Praha.