Archaeologia historica 1978, roč. 3, č. [1]

Obrázek
Rok
1978
hidden section Úvod
Page Title
5-6 Úvod Chropovský, Bohuslav | pdficon
Page Title
7-[9] Závěrečné stanovisko účastníkov IX. celoštátnej konferencie o problematike archeologického výskumu středověku, kononej v dňoch 2. až 7. októbra 1977, so zameraním na hlavnú tému Typy sídlisk v 10.—13. storočí na území Československa a ich vzájomné vzťahy | pdficon
Page Title
11-17 Osídlenie oblastí so surovinovými zdrojmi na Slovensku v 9.—11. storočí Bialeková, Darina | pdficon
Page Title
19-[29] Archeologický výskum zaniknutej stredovekej dediny v Svinici, okr. Košice-vidiek Čaplovič, Dušan | pdficon
Page Title
31-40 Typy zaniklých středověkých vesnických sídlišť na Drahanské vrchovině z historicko-geografického hlediska Černý, Ervín | pdficon
Page Title
41-52 Nástin vývoje českých hradů 12.-13. století Durdík, Tomáš | pdficon
Page Title
53-61 Matematicko-štatistické metody, ich úlohy a možnosti při demografických analýzách včasnostredovekých pohrebísk Dušeková, Sigrid | pdficon
Page Title
63-66 Zemnice 13. století z Plzně-Roudné Frýda, František | pdficon
Page Title
67-74 Problematika hrobov pod náhrobnými kameňmi v 11.—14. storočí na Slovensku Hanuliak, Milan | pdficon
Page Title
75-82 Drobná opevněná sídla v Čechách a jejich místo v sídlištním vývoji 10.—13. století Hejna, Antonín | pdficon
Page Title
83-93 K počátkům kostela sv. Klimenta na Novém Městě pražském Huml, Václav | pdficon
Page Title
95-105 Státní zámek Konopiště a jeho nejstarší stavební poměry Kašička, František | pdficon
Page Title
107-[114] Rekonstrukce středověké podoby opevnění města Lokte Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
Page Title
115-120 Súčasný stav výskumu slovanského Devína Keller, Igor | pdficon
Page Title
121-129 Mostecké zemnice 13. století (zpráva o stavu výzkumu) Klápště, Jan; Velímský, Tomáš | pdficon
Page Title
131-145 Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě Kouřil, Pavel | pdficon
Page Title
147-164 Genéza miest na Slovensku Kučera, Matúš | pdficon
Page Title
165-169 Přínos stavebně historického a archeologického výzkumu Mostu k dějinám městského domu Muk, Jan | pdficon
Page Title
171-182 K vývoji zemědělských sídlišť v 10.—13. století na Moravě ve světle pramenů hmotných Nekuda, Vladimír | pdficon
Page Title
183-215 Výzkum přemyslovského ústředí "castrum Zpitignew" z 11.—12. století a rekonstrukce jeho údělu v archeologických a písemných pramenech Novotný, Boris | pdficon
Page Title
217-229 Nové poznatky o opevnění Starého Města pražského Píša, Vladimír | pdficon
Page Title
231-[237] Osídlenie Devína v 10. až 12. storočí Plachá, Veronika; Hlavicová, Jana | pdficon
Page Title
239-[241] Správa o výsledkoch výskumu v Košiciach-Krásnej nad Hornádom za rok 1977 Polla, Belo | pdficon
Page Title
243-245 Správa o výsledkoch záchranného výskumu vo Vinnom, okr. Michalovce, za rok 1977 Polla, Belo | pdficon
Page Title
247-254 Naše sídliskové útvary v latinskej terminologii 9.—12. storočia Ratkoš, Peter | pdficon
Page Title
255-262 Bývalý slovanský klášter na Sázavě, jeho sídlištní a kulturní význam Reichertová, Květa | pdficon
Page Title
263-268 Výskum pohrebiska v Čakajovciach, okres Nitra Rejholcová, Mária | pdficon
Page Title
269-[281] Posledné pracovné výsledky stredovekej archeológie na Slovensku a problematika vývoja osídlenia v 9. až 13. storočí Ruttkay, Alexander | pdficon
Page Title
283-302 Druhá společenská dělba práce ve světle pomocných věd historických Skružný, Ludvík | pdficon
Page Title
303-323 Archeologický výskum zaniknutej šľachtickej kúrie vo Vajkovciach, okres Košice-vidiek Slivka, Michal | pdficon
Page Title
325-330 Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací Smetánka, Zdeněk | pdficon
Page Title
331-335 Přírodní poměry a osídlování Čech v 10.–13. století (výtah z referátu) Smetánka, Zdeněk | pdficon
Page Title
337-345 České kláštery 10.–13. století ve světle archeologických výzkumů Sommer, Petr | pdficon
Page Title
347-354 Pokračování výzkumu v Konůvkách (hřbitov a sakrální objekty) Šaurová, Dagmar | pdficon
Page Title
355-369 Sýpky domů v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu jihočeské oblasti ("Šíje" vesnických sýpek a středověkých zemnic) Škabrada, Jiří | pdficon
Page Title
371-379 Sídlištní formy v centru i v podhradí Kouřimě a Hradska u Mělníka v časné době dějinné Šolle, Miloš | pdficon
Page Title
381-386 Nové nálezy při stavbě metra Na můstku Špaček, Ladislav | pdficon
Page Title
387-391 Prognóza dalšího výzkumu Petrské čtvrti (osada u sv. Petra na Poříčí) ve světle dosavadních poznatků Špaček, Ladislav | pdficon
Page Title
393-401 Výsledky archeologického výskumu na Beckovskom hrade Tóthová, Štefánia | pdficon
Page Title
403-406 Identické značky na keramice z Hrádku u Čáslavi Unger, Josef | pdficon
Page Title
407-413 Osídlení Pozijeří v 10. až 13. století Weber, Vít | pdficon
hidden section Skratky
Page Title
414 Skratky | pdficon
hidden section Zoznam autorov
Page Title
415-[416] Zoznam autorov | pdficon