Výzkum přemyslovského ústředí "castrum Zpitignew" z 11.—12. století a rekonstrukce jeho údělu v archeologických a písemných pramenech

Variantní název
Erforschung des Přemyslidenzentrums "Castrum Zpitignew" aus dem 11.-12. Jahrhundert und die Rekonstruktion seines Territoriums in archäologischen und schriftlichen Quellen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 183-215
Rozsah
183-215
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document