Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací

Variantní název
Das böhmische Dorf in der Entstehungszeit der Stadttagglomerationen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 3, č. [1], s. 325-330
Rozsah
325-330
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Beranová, M., 1975: Zemědělská výroba v 11.-14. století na území Československa. Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně. III/l. Praha.

[2] Fridrich, J. – Smetánka, Z., 1968: Středověká osada u Volevčic, o. Louny. AR, 20, s. 301-306.

[3] Hellich, J., 1923: Příspěvek k podobě zaniklých osad na Poděbradsku. Časopis pro dějiny venkova, 10, s. 1—18, 65—78.

[4] Choc, P., 1963, 1964: Osídlení Čech před účastí cizích kolonistů. Demografie, 1963, s. 38-52, 126-137, 235-244, 311-340; 1964, s. 21-28.

[5] Klápště, J., 1973: Černokostelecko jako kolonizační oblast. Historická geografie, 10, s. 123-138.

[6] Pleiner, R., 1969: Středověká sídliště s kovárnami u Mutějovic. PA, 60, s. 533-571.

[7] Richterová, J., 1974: Zaniklá středověká osada u Smečna. AR, 26, s. 62-630.

[8] Smetánka, Z., 1960: Zaniklé středověké osady na Černokostelecku. Český lid, 47, s. 24-25.

[9] Smetánka, Z., 1963: Osada z doby hradištní u Kojic ve východních Čechách. AR, 15, s. 29-44.

[10] Smetánka, Z., 1966: Ekonomika dvou středověkých sídlišť v Bylanech u Kutné Hory. In: Z českých dějin. Praha, s. 13-22.

[11] Smetánka, Z., 1969: Průzkum zaniklé středověké osady Svídna u Slaného (Předběžná zpráva). AR, 21, s. 618-625.

[12] Smetánka, Z., 1972: Archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad v Čechách v letech 1965-1971. AR, 24, s. 417-427.

[13] Smetánka, Z., 1973: Povrchový průzkum na lokalitě Karlík u Dobřichovic. Historická geografie, 10, s. 81-96.

[14] Smetánka. Z., 1974: Die Archäologie und das mittelalterliche Dorf in Böhmen. Rückblick, Gegenwart, Perspektive. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, 2, s. 121-127.

[15] Smetánka, Z. — Hrdlička, L., 1969: Mladohradištní sídliště v Běhařově. AR, 21, s. 392 až 394.

[16] Smetánka, Z. – Klápště, J., 1975: Archeologie a česká vesnice 10—13. století. AR, 27, s. 286-296.

[17] Smetánka, Z. – Škabrada, J., 1975: Třebonín na Čáslavsku v raném středověku. AR, 27, s. 72-85.

[18] Smetánka, Z. – Škabrada, J., 1976: K metodice studia půdorysu české raně středověké vesnice. In: Archaeologia historica I. Brno, s. 55-60.

[19] Škabrada, J. – Smetánka, Z., 1974: K metodice povrchového průzkumu raně středověké vesnice. Památková péče, 5, s. 297-306.

[20] Štěpánek, M., 1967: Plužina jako pramen dějin osídlení (Příspěvky k dějinám osídlení 1). ČČH, 15, s. 725-746.

[21] Štěpánek, M., 1968: Plužina jako pramen dějin osídlení (Příspěvky k dějinám osídlení 2). ČCH, 16, s. 247-274.

[22] Šusta, J., 1926: Dvě knihy českých dějin. Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1308. Praha.

[23] Velcl, F., 1904: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Slánském. Praha.

[24] Vencl, Sl., 1971: Some Remarks on the Study of Prehistoric Structures. American Antiquity, 36, s. 451-455. | DOI 10.2307/278464