Přírodní poměry a osídlování Čech v 10.–13. století (výtah z referátu)

Název: Přírodní poměry a osídlování Čech v 10.–13. století (výtah z referátu)
Variantní název:
  • Naturräumliche Verhältnisse und Besiedlung Böhmens im 10.—13. Jh. (Auszug aus dem Referat)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 331-335
Rozsah
331-335
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Beranová, M., 1975: Zemědělská výroba v 11–14. století na území Československa. Studie AÚ ČSAV v Brně III/l. Praha. České umění gotické 1350–1420. Praha.

[2] Frolec, V., 1974: Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno.

[3] Havlík, L., 1964: Velká Morava a středoevropští Slované. Praha.

[4] Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Praha 1967.

[5] Choc, P., 1967: Mečem i štítem. Praha.

[6] Janáček, J., 1963: Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha.

[7] Makušenko, P. I., 1976: Narodnaja derevjannaja architektura Zakarpaťja (XVII – načala XX veka). Moskva.

[8] Píč, J. L., 1909: Čechy za doby knížecí. Starožitnosti země české III/l. Praha.

[9] Sláma, J., 1967: Příspěvek k vnitřní kolonizaci raně středověkých Čech. AR, XIX, s. 433-444.

[10] Štěpánek, L., 1966: Vývoj stodol v širší oblasti Královéhradecka a Orlických hor. Vědecké práce Československého zemědělského muzea, 5, s. 117-136.

[11] Vydra, J., 1925: Lidové stavitelství na Slovensku. Praha.

[12] Winter, Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století. Praha.